0225.3.519.687

Tiêu chuẩn tủ thuốc và trang thiết bị y tế trên tàu biển Việt Nam

TIÊU CHUẨN TỦ THUỐC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM

     Trước đây trên mỗi tàu viễn dương hoặc tàu đánh cá dài ngày thường được bố trí một bác sỹ hoặc y sỹ. Tủ thuốc và trang thiết bị y tế do các cán bộ này quản lý, sử dụng. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, không còn y bác sỹ trên tàu nên tủ thuốc và trang thiết bị y tế được giao cho một sỹ quan phụ trách. Sỹ quan này chỉ được học tập rất ngắn ngày về Y – Dược theo chương trình của Viện Y học biển – Bộ Y tế. Y – Dược học là một chuyên ngành phức tạp, không thể có đầy đủ kiến thức trong một thời gian ngắn. Vì vậy, ngoài phần đào tạo, trên mỗi tàu cần có các sách hướng dẫn về chẩn đoán, xử trí và sử dụng thuốc ngay tức thời trong khi chờ đợi chuyển giao người bệnh, người bị nạn. Cuốn “Hướng dẫn quốc tế về y tế trên tàu biển” vì vậy phải đi liền với tủ thuốc trên tàu.

     Mỗi quốc gia đều có chính sách riêng về thuốc mà mọi tổ chức y tế đều phải tôn trọng, do vậy tủ thuốc và trang thiết bị y tế trên tàu biển Việt Nam bắt buộc phải được thực hiện. Danh mục thuốc thiết yếu của Bộ Y tế Việt Nam được ban hành lần đầu vào năm 1985. Theo thông lệ về thuốc thiết yếu của Tổ chức y tế thế giới (WHO-OMS), cứ 2 đến 3 năm phải xem xét lại một lần danh mục thuốc để loại trừ những thuốc qua quá trình sử dụng tỏ ra ít hiệu lực hoặc không phù hợp với điều kiện không có y, bác sỹ trên tàu. Chính vì vậy, Bộ Y tế Việt Nam đã có danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam ban hành lần thứ 4 theo quyết định 2285/1999/QĐ-BYT ngày 28-7-1999. Đây là nội dung đã được sửa đổi, ban hành cho phù hợp với danh mục thuốc thiết yếu của Bộ Y tế ban hành.

     Tủ thuốc được bố trí theo 3 loại:

+ Loại A: Cho các tàu viễn dương hoặc tàu đánh cá ngoài khơi xa không có y, bác sỹ trên tàu, số sỹ quan, thuyền viên từ 25 đến 40 người, thời hạn đi biển không hạn chế. Cơ số thuốc ước tính dùng trong 06 tháng.

+ Loại B: Cho các tàu hàng đi biển trong nước hoặc các nước lân cận, có thể cập bến gần nhất khi cần thiết không quá 24 giờ. Số sỹ quan, thuyền viên từ 15 đến 25 người. Cơ số thuốc dùng trong 06 tháng.

+ Loại C: Cho các tàu hàng nhỏ, tàu biển pha sông, tàu đánh cá với số lượngthuyền viên dưới 15 người và chỉ hoat động trên biển trong vài ba ngày hoặc có thể cập bến trong vòng 5 đến 6 giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *