0225.3.519.687

HỘI Y HỌC BIỂN QUỐC TẾ ( IMHA)

HỘI Y HỌC BIỂN QUỐC TẾ ( IMHA)

Trụ sở: Italielei 51- 9 -2000 Antwerp –

http: //www.IMHA.net

Hội y học biển quốc tế:

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Anh: International Maritime Health Association

Tên viết tắt tiếng anh: IMHA

Ngày thành lập: Ngày 22 tháng 6 năm 1997 tại OsloNauy nhân dịp Hội nghị quốc tế về Y học biển lần thứ IV với đại diện của 43 quốc gia trong đó có TS.BS Nguyễn Trường Sơn (Việt Nam) tham gia, sáng lập. IMHA được đăng ký chính thức là một tổ chức quốc tế tại Vương quốc Bỉ theo điều luật hoàng gia ngày 14/07/1998, số đăng ký: 22285/98.

  1. Lịch sử hình thành IMHA

-Trước năm 1990: Hoạt động chính YHB được phân thành 2 khu vực: Đông Âu và Tây Âu.

-Năm 1991 Hội thảo Y học biển quốc tế lần thứ nhất qui tụtất cả các phần khác nhau của thế giới được tổ chức tại Phần Lan, lần thứ 2 năm 1993 tại Vương quốc Bỉ, lần thứ 3 năm 1995 tại Mỹ, lần thứ 4 năm 1997 tại Nauy và thành lập IMHA và từ đó đến nay cứ mỗi 2 năm một lần IMHA lại tổ chức Đại hội và hội thảo khoa học một lần, lần thứ 5 năm 1999 tại London (Vương quốc Anh), lần thứ 6 năm 2001 tại Manila (Philippine), lần thứ 7 năm 2003 tại Taragona(Tây Ban Nha), lần thứ 8 năm 2005 tại Rejika (Croatia), và lần thứ 9 sẽ tổ chức tại Denmark.

-Chủ tịch qua các nhiệm kỳ: Mohamed Saem (Nauy, 1997- 1999), Verbist (2001-2003), LuisaCanal (Tây Ban Nha), 2003-2005), Tim Carter (Anh, 2005-2007).

  1. Chức năng và nhiệm vụ

Nhiệm vụ chính của Tổ chức Y học biển quốc tế là thúc đẩy sự phát triển của khoa học Y học biển và tăng cường chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho các lao động biển đồng thời tạo ra một diễn đàn cho tất cả mọi người, tạo điều kiện để cùng phát triển các ý tưởng, trao đổi kinh nghiệm, cùng cố gắng và nỗ lực trong phát triển nghiên cứu về YHB, thảo luận các vấn đề trong lĩnh vực YHB.

  1. Mục tiêu hoạt động của IMHA

-IMHA là tổ chức phi chính trị, phi chính phủ và hoạt động phi lợi nhuận. Sự tồn tại của tổ chức này nhằm thúc đẩy tối đa sự phát triển của chuyên ngành YHB và công tác chăm sóc sức khỏe và an toàn trên biển. Xây dựng các tiêu chuẩn sức khỏe thuộc chuyên ngành YHB.

-Thành viên của IMHA có thể làm hạt nhân cho việc phát triển các tổ chức chuyên ngành YHB của các quốc gia và các tổ chức thương mại hàng hải các nước.

  1. Các nội dung cụ thể nhằm đạt được các mục đích đề ra

-Hỗ trợ công tác chăm sóc và theo dõi về y tế cho tất cả mọi người làm việc trong lĩnh vực công nghiệp hàng hải.

-Khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học về Y học biển, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học về YHB.

-Cung cấp các chuyên gia trong việc giúp đỡ chuẩn bị các báo cáo khoa học, trợ giúp phát triển Y học biển ở các nước.

-Phát triển chất lượng các dịch vụ và hệ thống chăm sóc y tế biển quốc tế, giúp đỡ và thúc đẩy hợp tác quốc tế, giúp đỡ và thúc đẩy các hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Y học Biển.

-Đẩy mạnh công tác giáo dục và đào tạo về YHB.

-Hợp tác và phối hợp hoạt động với các tổ chức quốc tế khác (WHO, IMO, ILO), các chính phủ, các thành viên và các tổ chức thương mại hàng hải.

  1. Các thành viên của Hội

-Hội được mở ra cho tất cả các cá nhân, các tổ chức, tất cả các ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực hàng hải có quan tâm tới vấn đề Y học biển và an toàn sức khỏe và sinh mạng trên biển, có khả năng tham gia và tuân thủ theo các nguyên tắc hoạt động của Hội y học biển quốc tế (IMHA)

-Không phân biệt giới tính, tuổi tác, chủng tộc, quốc gia, chính trị và tôn giáo.

-Các tổ chức tham gia bao gồm: các tổ chức quốc tế, các chủ tàu, các hiệp hội thương mại,tổ chức chính phủ và hội tư nhân.

  1. Các phiên họp toàn thể

-Các phiên họp toàn thể của Hội được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, tại các quốc gia có thành viên tham gia.

-Công việc của các phiên đại hội là: Bổ sung điều lệ hoạt động, thống nhất hoặc bầu ban lãnh đạo mới của hội.

-Bầu ban lãnh đạo: tiến hành theo phương pháp bỏ phiếu kín trong số các đại biểuvà các thành viên có mặt và tuân thủ nguyên tắc hoạt động của Hội.

  1. Ban lãnh đạo của Hội

-Việc điều hành Hội được giao cho ban thường vụ và dựa trên các điều lệ tổ chức và hoạt động chặt chẽ của Hội.

-Theo quy định của Hội: Không có hai thành viên trong ban lãnh đạo thuộc cùng một quốc gia. Các thành viên trong ban lãnh đạo có thể được tái bầu cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *