0225.3.519.687

TỔNG QUAN HỘI Y HỌC BIỂN VIỆT

TỔNG QUAN HỘI Y HỌC BIỂN VIỆT

Trụ sở hiện tại: Viện Y học biển Việt

Số 513 Đường Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

Tel: 031 3 519317; 031 3 212 898; Fax: 031 3 519687

Email: yhb@hn.vnn.vnvinimam@vnn.vn

       Hội Y học biển Việt được thành lập ngày 19/8/2004 theo quyết định số 56/2004/QDD-BNV của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Tên Hội

-Tên tiếng Việt:

Hội Y học Biển Việt

-Tên giao dịch quốc tế:

 Maritime Health Association ( VINIMAHA)

1.MỤC ĐÍCH CỦA HỘI

Hội là tập hợp của các cán bộ chuyên ngành YHB và tất cả những ai quan tâm tới lĩnh vực YHB nhằm mục đích đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, nghiên cứu khoa học (NCKH) nhằm góp phần phát triển chuyên ngành YHB đảm bảo quyền lợi cho tất cả những người lao động và nhân dân sinh sống và lao động trên biển – đảo.

2.NHIỆM VỤ CỦA HỘI

-Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên trong chuyên môn

-Hợp tác, học tập kinh nghiệm với các hội chuyên khoa khác.

-Tổ chức phối hợp việc đào tạo, hội thảo, áp dụng các kỹ thuật mới nhằm nâng cao trình độ cho các hội viên.

-Đề xuất với cơ quan Nhà nước các chủ trương, chính sách, cơ chế, chương trình phát triển chuyên ngành YHB và mạng lưới y tế biển – đảo của nước nhà

-Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để trao đôi kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn nhằm phát triển chuyên ngành Y học biển của Việt .

-Tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội có liên quan tới YHB khi có yêu cầu.

-Bảo vệ danh dự, quyền lợi hợp pháp cho các hội viên của Hội.

3.QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI

-Triển khai các đề tài NCKH, cung cấp dịch vụ cho các tổ chức khi có nhu cầu.

-Bảo trợ cho các hội viên triển khai các hoạt động NCKH.

-Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các chương trình dự án liên quan.

-Xuất bản các ấn phẩm, tạp chí của Hội.

-Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡn nâng cao trình độ chuyên môn cho các hội viên của Hội.

-Được gia nhập và là thành viên của Hội y học biển quốc tế.

-Phát triển Hội theo đúng yêu cầu nghề nghiệp.

4.HỘI VIÊN

Hội viên chính thức của Hội:

Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực YHB cử đại diện ra nhập Hội (thành viên tập thể);

+ Cá nhân hoạt động trong hoặc ngoài ngành Y, quan tâm tới chuyên ngành YHB, tự nguyện và có đơn ra nhập Hội.

-Hội viên danh dự:

+ Người hoạt động chính trị xã hội, có nhiều kinh nghiệm, có đóng góp tích cực cho Hội được suy tôn là hội viên danh dự.

+ Hội viên danh sự không có quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết các vấn đề của Hội.

5.QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

Hội viên được quyền:

-Thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Hội, bầu cử, ứng cử vào Ban chấp hành Hội.

-Được học tập, cung cấp thông tin, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

-Được trình bày đề tài NCKH trong các buổi sinh hoạt khoa học hoặc các kỳ hội khoa học do Hội tổ chức.

-Được Hội nhận xét về các công trình khoa học của bản thân, được xác nhận thành tích và đề nghị khen thưởng khi có thành tích xuất sắc.

-Được giới thiệu để đăng các công trình khoa học trên các Tạp chí trong nước và quôc tế.

-Được Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng nếu thấy bị xâm phạm.

-Được quyền xin ra khỏi Hội.

6.NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

-Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết của Hội;

-Chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ trong Hội

-Tích cực hoạt động NCKH, nâng cao trình độ chuyên môn…

7 .CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

7.1 Tổ chức Hội

Cấp cao nhất của hội: Hội Y học biển Việt là Hội quốc gia.

– Các chi hội cơ sở (5 thành viên trở lên ) và các tổ chức trực thuộc do BCHTW Hội ra quyết định thành lập vàhoạt động theo điều kệ Hội Y học biển Việt .

Ở các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương: Thành lập Hội do Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố ra quyết định.

Các hội thành viên hoạt động theo điều lệ của mình và tuân thủ điều lệ của Hội trung ương.

7.2.Hoạt động của Hội

* Đại hội

– Đại hội toàn thể được tổ chức 5 năm một lần

– Đại hội bất thường: Khi có 1-2 số ủy viên BCH hoặc 2/3 số chi hội yêu cầu.

– Nội dung của Đại hội:

+ Tổng kết đánh giá hoạt động, quyết định phương hướng hoạt động cho nhiệm vụ tiếp theo.

+ Sửa đổi điều lệ nếu thấy cần thiết.

+ Bầu BCH TW hội.

-Hội nghị, hội thảo khoa học chuyên nghành của Hội được tiến hành 5 năm 2 lần, trong đó có một lần kết hợp với Đại hội của Hội.

8.Ban chấp hành Hội

Là cơ quan điều hành của hội giữa hai nhiệm kỳ, có nhiệm vụ:

-Bầu chủ tịch, các Phó chủ tịch Hội, Ban thường vụ, tổng thư ký, Ban kiểm tra và các Ban khác của Hội.

-Quyết định kế hoạch hoạt động, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra…Sửa đổi điều lệ…

-Bổ sung ủy viên BCH nếu cần thiết

-BCH Hội họp 6 tháng một lần. Các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu của 2/3 số ủy viên BCH đề nghị.

-Quyết định việc ketes nạp hội viên và khai trừ Hội viên ra khỏi Hội

-Bầu BCH TW Hội.

Hoạt động của Hội từ khi được thành lập đến nay.

-Hội gia nhập Hội y học biển quốc tế theo văn bản số 5981 – CV/ĐNTW ngày 24/3/2005.

-Chủ tịch PGS.TS Nguyễn Trường Sơn tham gia Ban lãnh đạo của IMHA.

-Thành lập Chi hội Y học biển các tỉnh miền theo Quyết định số 03/QDD-HYHB do chủ tịch Hội ký ngày 03 tháng 5 năm 2006. Chi hội đã tiến hành đại hội ngày 05/06/2006 và bầu PGS.TS Lê Hoàng Ninh Viện trưởng Viện VSYTTCC thành phố HCM là chủ tịch Chi hội.

-Tham gia tư vẫn phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực y tế biển – đảo, trong đó đáng chú ý là Hội đã được Bộ Y tế mời phản biện“Tiêu chuẩn sức khỏe cho các thuyền viên làm việc trên tầu biển Việt Nam và học viên các trường đào tạo nghề đi biển” sắp ban hành, tư vấn cho các chủ tầu.

-Phối hợp với các Giảng viên của Trường Đại học Y khoa Brest, CH Pháp mở khóa đào tạo, cấp chứng chỉ Y học biển quốc tế cho các bác sỹ từ ngày 20-24/02/2006. Khóa học đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các bác sỹ đến từ các tỉnh thành có biển trong cả nước như Vũng Tàu, Nha Trang, Quy Nhơn, TP Hồ Chí Minh…

-Phối hợp với Viện Y học biển VN và các Viện, Trường trung ương thực hiện côngtác nghiên cứu khoa học các đề tài cấp Bộ, cấp thành phố.

-Xuất bản Nội san Y học biển, bước khởi đầu cho xuất bản Tạp chí Y học biển Việt .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *