0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 26/01/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 26/01/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 001 19056122 Bùi Văn Huấn 1986 Nam Electric 07: 31 26/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
2 003 19056124 Phạm Tuấn Anh 1981 Nam 4/E 07: 42 26/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI PHƯƠNG
3 005 19056127 Trương Đình Cương 1980 Nam 1/E 07: 53 26/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Quản lý tàu TMM
4 007 19056129 Phạm Văn Dũng 1991 Nam Sailor 08: 02 26/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
5 009 19056130 Nguyễn Toán 1971 Nam Capt 08: 22 26/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN CẢNG
6 017 19056146 Trần Quốc Tuấn 1996 Nam AB 09: 08 26/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ATACO
7 020 19056150 Hồ Xao 1994 Nam OS 09: 15 26/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
8 024 19056155 Tô Thế Mạnh 1984 Nam 2/E 09: 27 26/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG NAM
9 032 19056171 Nguyễn Văn Trường 1974 Nam 10: 07 26/01/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *