0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 30/01/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 30/01/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 034 Phạm Văn Linh 1988 2/E 07: 38 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG NAM
2 064 Nguyễn Văn Trang 1981 C/O 08: 01 30/01/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
3 092 Nguyễn Mạnh Ngân 1977 08: 32 30/01/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
4 095 Phạm Trân Nghĩa 1982 08: 34 30/01/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
5 100 Nguyễn Trí Tám 1975 08: 38 30/01/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
6 102 Lê Huy Tâm 1983 08: 40 30/01/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
7 105 Nguyễn Minh Tân 1981 08: 41 30/01/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
8 106 Phạm Khắc Sơn 1980 08: 43 30/01/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
9 108 Nguyễn Minh Tiến 1960 OILER 08: 45 30/01/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
10 113 Phạm Văn Huấn 1978 08: 47 30/01/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
11 116 Đặng Anh Khôi 1992 AB 08: 49 30/01/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
12 117 Nguyễn Văn Cường 1977 Bosun 08: 58 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
13 119 Vũ Văn Việt 1985 2/E 09: 00 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
14 134 Hoàng Văn Phác 1995 M/M 09: 17 30/01/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
15 136 Nguyễn Văn Thịnh 1989 3/O 09: 19 30/01/2019 HBeAg(690N) Quản lý tàu TMM
16 147 Đỗ Đức Tâm 1987 3/O 09: 36 30/01/2019 Chứng chỉ tả (200N)
17 182 Hoàng Văn Thành 1985 OILER 10: 53 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
18 183 Hàn Minh Hiếu 1997 Engine – Caded 10: 59 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
19 184 Trần Nam Khánh 1988 OILER 11: 06 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
20 185 Phạm Văn Điệp 1978 2/E 11: 14 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
21 196 Phạm Đức Giáp 1996 Sailor 13: 43 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
22 227 Trần Anh Tú 1986 OS 14: 19 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
23 235 Nguyễn Trung Thành 1981 1/E 14: 28 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
24 237 Phạm Minh Thắng 1986 2/O 14: 31 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
25 240 Nguyễn Trọng Phú 1991 OILER 14: 35 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
26 245 Nguyễn Văn Hưng 1989 OILER 14: 41 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
27 252 Nguyễn Mạnh Dương 1985 Electric 14: 49 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
28 261 Nguyễn Tiến Dũng 1976 CE 15: 00 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
29 272 Phạm Đại Phương 1977 Cook 15: 18 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
30 288 Nguyễn Viết Thu 1982 AB 16: 00 30/01/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *