0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 07/03/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 07/03/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Công ty
1 045 Lưu Thanh Tùng 1973 CE 07: 46 07/03/2019 SAO PHƯƠNG NAM
2 066 Phạm Văn Cảnh 1978 2/E 08: 01 07/03/2019 TÂN CẢNG SHIPPING
3 071 Bùi Đình Tùng 1992 AB 08: 04 07/03/2019 VIPCO
4 076 Đặng Hữu Phúc 1976 2/E 08: 07 07/03/2019 VITRANSCHART
5 084 Vũ Đình Luân 1993 OS 08: 10 07/03/2019 VIPCO
6 090 Bùi Quang Huy 1983 AB 08: 14 07/03/2019 VIPCO
7 095 Trần Nam Thắng 1984 3/E 08: 17 07/03/2019 SAO PHƯƠNG ĐÔNG
8 099 Nguyễn Văn Huệ 1991 OS 08: 21 07/03/2019 LIÊN MINH
9 102 Trần Thanh Tùng 1990 AB 08: 24 07/03/2019 ÂU LẠC
10 107 Diao Chang Sheng 1984 08: 29 07/03/2019 Công ty Đỉnh Vàng
11 111 Đinh Mạnh Cường 1973 Bosun 08: 33 07/03/2019 VINIC
12 114 Nguyễn Hữu Tâm 1987 3/O 08: 36 07/03/2019 BIỂN ĐÔNG
13 116 Vũ Văn Hợp 1990 3/E 08: 39 07/03/2019 SUMASER
14 123 Hà Công Tiến 1990 AB 08: 43 07/03/2019 VITRANSCHART
15 128 Vũ Thanh Tuần 1988 2/E 08: 46 07/03/2019 ASHICO
16 134 Ngô Văn Ngát 1962 Sailor 08: 50 07/03/2019 HẢI ÂU
17 140 Lại Văn Thành 1986 OS 08: 55 07/03/2019 VIPCO
18 149 Phạm Trong Điểm 1987 2/O 08: 58 07/03/2019 SAO PHƯƠNG ĐÔNG
19 151 Trần Đức Tin 1985 Bosun 09: 02 07/03/2019 VICMAC
20 154 Phạm Đắc Thiết 1985 C/O 09: 11 07/03/2019 LIÊN MINH
21 156 Hoàng Văn Khánh 1990 AB 09: 14 07/03/2019 LIÊN MINH
22 161 Đinh Mạnh Hùng 1980 Electric 09: 17 07/03/2019 VIPCO
23 163 Hứa Viết Cao 1972 Capt 09: 22 07/03/2019 VICMAC
24 166 Trần Đình Nghiệp 1987 2/E 09: 25 07/03/2019 SAO PHƯƠNG ĐÔNG
25 171 Hoàng Anh Tú 1983 Sailor 09: 32 07/03/2019 VITRANSCHART
26 175 Nguyễn Thành Công 1969 Bosun 09: 36 07/03/2019 LONG HƯNG
27 178 Lê Việt Hùng 1990 OILER 09: 42 07/03/2019 INLACOSAIGON
28 184 Phạm Văn Khánh 1994 OILER 09: 47 07/03/2019 TRANSCO
29 KHÔNG ĐỦ SK ĐI BIỂN Lê Văn Phúc 1990 OILER 09: 57 07/03/2019 TRANSCO
30 189 Cai Beilei 1982 10: 05 07/03/2019 Sở lao động (Tuyền HP)
31 190 Jiang Jun 1992 10: 06 07/03/2019 Sở lao động (Tuyền HP)
32 191 Xie Xin Jie 1989 10: 07 07/03/2019 Sở lao động (Tuyền HP)
33 198 Wei Zi Yan 1985 10: 50 07/03/2019 Sở lao động Hải Dương
34 199 Shen Jianguo 1981 10: 51 07/03/2019 Sở lao động Hải Dương
35 200 He Yi Fan 1986 10: 52 07/03/2019 Sở lao động Hải Dương
36 201 Lee Jea Kil 1957 10: 54 07/03/2019 Sở lao động Hải Dương
37 219 Phạm Mạnh Hải 1987 3/O 13: 51 07/03/2019 VICMAC
38 223 Nguyễn Xuân Tịnh 1990 Deck Officer 13: 54 07/03/2019 ĐẠI DƯƠNG
39 224 Lê Danh Tiến 1996 OS 14: 02 07/03/2019 SAO PHƯƠNG NAM
40 228 Phạm Công Thành 1984 Electric 14: 18 07/03/2019 AN PHÁT
41 237 Đỗ Anh Ngọc 1981 AB 14: 29 07/03/2019 TRƯỜNG PHÁT LỘC
42 239 Tường Duy Hiếu 1991 AB 14: 33 07/03/2019 TỰ DO
43 240 Vũ Khắc Long 1976 2/E 14: 36 07/03/2019 PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
44 250 Đỗ Xuân Dương 1986 2/E 14: 53 07/03/2019 TỰ DO
45 256 Mai Thị Thanh Hải 1992 15: 00 07/03/2019
46 261 Phạm Văn Hậu 1998 15: 17 07/03/2019
47 269 Nguyễn Văn Tuân 1996 Engine – Caded 15: 49 07/03/2019 PHƯƠNG NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *