0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 08/03/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 08/03/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 060 19067912 Đỗ Ngọc Hùng 1985 Nam AB 07: 56 08/03/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
2 077 19067929 Trần Hiếu Thanh 1964 Nam CE 08: 07 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
3 083 19067935 Trần Khắc Tuấn 1984 Nam C/O 08: 12 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
4 087 19067939 Lê Trọng Võ 1967 Nam CE 08: 16 08/03/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
5 090 19067943 Trần Công Chính 1988 Nam 3/E 08: 20 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VTB THÀNH VÂN
6 093 19067947 Vương Văn Hảo 1998 Nam Sailor 08: 23 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
7 095 19067950 Trần Quang Khải 1989 Nam AB 08: 26 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
8 100 19067955 Phạm Phú Oai 1993 Nam OS 08: 30 08/03/2019 Khám cấp chứng chỉ mắt ( răng) (70N) LIÊN MINH
9 109 19067966 Mai Trung Hiệp 1983 Nam CE 08: 38 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
10 114 19067972 Nguyễn Tuấn Anh 1990 Nam AB 08: 42 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
11 121 19067981 Đinh Văn Phúc 1993 Nam Sailor 08: 47 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
12 131 19067998 Đặng Văn Hùng 1982 Nam 08: 59 08/03/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
13 139 19068011 Phạm Quang Vinh 1963 Nam Capt 09: 05 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
14 140 19068012 Nguyễn Đình Tướng 1992 Nam Sailor 09: 09 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
15 142 19068014 Nguyễn Thanh Tùng 1983 Nam 1/E 09: 12 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
16 153 19068038 Wedumpuli Achchige Don Upul Priyantha 1975 Nam 09: 31 08/03/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
17 156 19068042 Deeptha Anton Cooray 1975 Nam 09: 39 08/03/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
18 158 19068045 Trần Công Cường 1995 Nam OS 09: 41 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
19 161 19068049 Lê Văn Tiệp 1991 Nam 3/O 09: 46 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
20 166 19068062 Vương Văn Toán 1993 Nam OILER 10: 10 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
21 168 19068065 Nguyễn Huy Bình 1988 Nam OILER 10: 14 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
22 169 19068066 Phạm Văn Năng 1998 Nam OILER 10: 15 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
23 170 19068068 Nguyễn Công Trường 1985 Nam Capt 10: 17 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
24 175 19068073 Trần Xuân Dũng 1997 Nam 10: 26 08/03/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
25 179 19068081 Bùi Đình Quý 1991 Nam OS 10: 57 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI PHƯƠNG
26 193 19068105 Ngô Văn Tăng 1982 Nam Deck Officer 13: 44 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
27 196 19068108 Nguyễn Văn Phong 1990 Nam OILER 13: 49 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
28 198 19068110 Phạm Đức Văn 1989 Nam OILER 13: 51 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
29 201 19068113 Nguyễn Thế Khoản 1975 Nam 13: 53 08/03/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
30 203 19068115 Nguyễn Văn Quân 1985 Nam 13: 54 08/03/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
31 206 19068118 Vũ Văn Đán 1975 Nam 13: 55 08/03/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
32 207 19068119 Phạm Thế Pha 1963 Nam 13: 56 08/03/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
33 209 19068121 Nguyễn Quang Quỳnh 1994 Nam OILER 13: 57 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
34 215 19068128 Phạm Văn Đỉnh 1992 Nam OILER 14: 06 08/03/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
35 220 19068133 Bùi Đức Hiệp 1988 Nam 3/E 14: 11 08/03/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
36 240 19068155 Phùng Văn Đạt 1972 Nam 14: 41 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
37 259 19068174 Lê Văn Ngọ 1990 Nam AB 15: 06 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
38 265 19068184 Lã Kiên Trung 1988 Nam C/O 15: 26 08/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG NAM
39 270 19068195 Kloniecki Krystian Sylwester 1982 Nam 15: 55 08/03/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
40 272 19068199 Soso Grobelnik 1983 Nam 15: 59 08/03/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *