0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 09/03/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 09/03/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám
1 013 Phạm Duy Linh 1986 09: 26 09/03/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
2 017 Trần Xuân Ngọc 1989 Engine-Off 09: 34 09/03/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
3 021 Hoàng Trọng Tùng 1994 10: 30 09/03/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
4 022 Nguyễn Văn Cường 1990 10: 36 09/03/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *