0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 04/04/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 04/04/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 050 Bùi Hữu Dũng 1990 AB 07: 43 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
2 057 Lê Hồng Hải 1978 2/E 07: 48 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
3 066 Nguyễn Đình Trí 1974 CE 07: 53 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
4 089 Nguyễn Đình Thám 1987 3/O 08: 03 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
5 096 Lê Huy Dũng 1982 3/E 08: 07 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
6 101 Vũ Văn Thúy 1968 Bosun 08: 09 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
7 110 Đinh Văn Tráng 1964 08: 22 04/04/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
8 121 Trần Quang Tranh 1985 Sailor 08: 27 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI DƯƠNG
9 132 Trịnh Bá Hai 1986 C/O 08: 38 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
10 135 Nguyễn Anh Tuấn 1980 3/O 08: 44 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
11 138 Nguyễn Hồng Tứ 1991 Sailor 08: 48 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SUMASER
12 141 Bùi Bá Hùng 1992 OILER 08: 50 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
13 144 Đoàn Tá Chinh 1993 AB 08: 55 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
14 150 Nguyễn Hoàng Linh 1992 AB 09: 00 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
15 155 Nguyễn Văn Tiệp 1992 4/E 09: 17 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) CUU LONG-GAS
16 159 Kimura Toshiyuki 1964 09: 22 04/04/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
17 160 Phạm Tiến Dũng 1988 Pump 09: 25 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
18 162 Bùi Văn Trường 1988 OILER 09: 30 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
19 165 Phạm Văn Phong 1962 Bosun 09: 39 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
20 172 Trần Thành Trường 1988 10: 21 04/04/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
21 176 Đào Công Thiết 1969 Electric 11: 28 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
22 191 Nguyễn Đăng Giang 1981 2/E 13: 54 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG NAM
23 219 Đỗ Trung Quyết 1987 OILER 14: 31 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
24 230 Nguyễn Văn Tuyến 1989 2/O 15: 05 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG NAM
25 239 Vũ Đức Hiếu 1987 3/E 15: 24 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN VIỆT
26 242 Nguyễn Tuấn Việt 1986 2/O 15: 28 04/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ĐẠI DƯƠNG
27 257 Phan Viết Hòa 1999 Sailor 16: 06 04/04/2019 Sao kết quả KSK thuyền viên sang mẫu Panama(500N) TỰ DO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *