0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 06/04/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 06/04/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 004 19078175 Đặng Thành Đạt 1993 Nam AB 07: 44 06/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
2 005 19078176 Phạm Quang Tình 1989 Nam 3/O 07: 48 06/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
3 011 19078190 Vũ Văn Giang 1985 Nam M/M 08: 29 06/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
4 017 19078197 Nguyễn Văn Thạnh 1973 Nam Sailor 08: 43 06/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
5 021 19078204 Đỗ Xuân Nhâm 1984 Nam AB 08: 47 06/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
6 033 19078219 Hoàng Quốc Việt 1988 Nam 2/E 09: 11 06/04/2019 Chứng chỉ tả (200N)
7 038 19078228 Deng Ying Ping 1978 Nữ 09: 52 06/04/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
8 039 19078229 Deng Ping 1985 Nam 09: 55 06/04/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *