0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 20/04/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 20/04/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 005 Phạm Trung Nam 1993 OILER 07: 25 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
2 009 Phạm Ngọc Hà 1977 Bosun 07: 43 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
3 011 Hoàng Văn Khang 1978 C/O 07: 51 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
4 013 Trương Văn Cường 1993 OILER 08: 13 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
5 017 Vũ Thế Hải 1968 Bosun 08: 27 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
6 020 Hồ Mạnh Linh 1999 AB 08: 42 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN VIỆT
7 015 Nguyễn Đình Đỏ 1994 AB 08: 45 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
8 021 Trần Văn Việt 1991 AB 08: 48 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TMAS
9 022 Nguyễn Mạnh Linh 1988 2/O 08: 51 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
10 024 Nguyễn Quang Hoàn 1983 3/E 08: 59 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
11 027 Nguyễn Đình Hội 1991 OILER 09: 09 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
12 033 Nguyễn Đình Chiều 1963 09: 36 20/04/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
13 034 Bùi Công Lai 1959 09: 37 20/04/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
14 035 Wang Yunxia 1968 09: 41 20/04/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
15 036 Chen Hao 1983 09: 44 20/04/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
16 037 Nguyễn Ngọc Minh 1983 CE 09: 48 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
17 039 Nguyễn Văn Mạnh 1996 OILER 10: 03 20/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VTB THÀNH VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *