0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 23/04/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 23/04/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 047 Hồ Đức Thuận 1984 Fitter 07: 39 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
2 057 Nguyễn Thanh Hải 1986 OILER 07: 44 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
3 065 Ngô Văn Hoàng 1981 Cook 07: 47 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
4 073 Đào Minh Tịnh 1976 OILER 07: 51 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
5 081 Hoàng Trọng Đức 2000 OS 07: 53 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
6 084 Nguyễn Thành Hiếu 1984 OILER 07: 55 23/04/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
7 090 Cao Văn Hùng 1986 AB 07: 57 23/04/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
8 095 Bùi Trần Tuấn Anh 1989 3/E 08: 00 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
9 101 Ngô Tuấn Đạt 1997 Deck – Caded 08: 03 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
10 106 Nguyễn Viết Khánh 1997 Deck – Caded 08: 05 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
11 113 Cù Quang Thuận 1987 08: 09 23/04/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N)
12 118 Nguyễn Sỹ Hiếu 1993 OILER 08: 11 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
13 159 Phạm Xuân Thịnh 1986 2/E 08: 35 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
14 169 Trần Văn Trường 1991 3/O 08: 39 23/04/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
15 182 Trần Mạnh Tường 1993 Engine – Caded 08: 47 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
16 188 Phạm Văn Khương 1991 AB 08: 50 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TÂN BÌNH
17 191 Đỗ Hữu Đạt 1986 OILER 08: 56 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN BÌNH
18 199 Trần Quang Hiển 1988 2/O 09: 06 23/04/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
19 205 Nguyễn Duy Nam 1991 AB 09: 08 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TMAS
20 208 Lưu Văn Tuân 1988 09: 12 23/04/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N)
21 212 Hoàng Văn Tiến 1995 Sailor 09: 15 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
22 219 Mai Đại Thắng 2000 Sailor 09: 21 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1130N) VINASHIP
23 226 Trần Anh Tiến 1980 CE 09: 29 23/04/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
24 229 Nguyễn Mạnh Hùng 1983 1/E 09: 34 23/04/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
25 230 Nguyễn Văn Sáng 1985 3/E 09: 41 23/04/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
26 231 Nguyễn Bá Thành 1983 2/E 09: 44 23/04/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) CUU LONG-GAS
27 233 Nguyễn Văn Bình 1967 CE 09: 47 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty vận tải biển OSL
28 234 Lê Hữu Tuyên 1990 Sailor 09: 49 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty vận tải biển OSL
29 269 Nguyễn Đăng Tuân 1985 3/O 11: 11 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
30 267 Nguyễn Sĩ Phan 1989 3/E 11: 16 23/04/2019 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
31 290 Đinh Toàn 1992 OILER 13: 46 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
32 298 Trần Gia Lượng 1997 Cook 13: 55 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
33 310 Ngô Đức Giang 1982 C/O 14: 11 23/04/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
34 318 Phạm Văn Trường 1993 Deck – Caded 14: 19 23/04/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) INLACOSAIGON
35 334 Lê Công Hiệp 1989 OILER 14: 49 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINACOMIN
36 342 Trần Mạnh Thường 1991 OILER 15: 00 23/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BIỂN VIỆT
37 361 Nguyễn Xuân Minh 1997 Sailor 16: 16 23/04/2019 Chứng chỉ tả (200N)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *