0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 24/04/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 24/04/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 050 Hồ Duy Khánh 1993 AB 07: 46 24/04/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
2 057 Trần Đình Khoa 1991 AB 07: 51 24/04/2019 Phương Nam(1531N) PHƯƠNG NAM
3 061 Nguyễn Văn Sáng 2000 Engine – Caded 07: 54 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
4 066 Khương Bá Toàn 1992 Sailor 07: 58 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
5 080 Đỗ Đức Đạt 1987 Sailor 08: 05 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
6 091 Nguyễn Duy Thịnh 1982 Capt 08: 10 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
7 097 Phan Văn Thắng 1992 AB 08: 13 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
8 105 Nguyễn Đình Luyến 1991 OILER 08: 19 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
9 111 Trần Hữu Thái 1999 08: 22 24/04/2019 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
10 115 Bùi Quang Vũ 1989 4/E 08: 24 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ĐÔNG LONG
11 119 Bùi Quốc Anh 1993 WPR 08: 27 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
12 124 Lương Xuân Dương 1977 Cook 08: 30 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GEMADEPT
13 128 Vũ Văn Hùng 1986 Electric 08: 31 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) MARITIME POWER
14 133 Nguyễn Văn Lâm 1978 CE 08: 35 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) MARITIME POWER
15 142 Trần Đình Lập 1983 Bosun 08: 47 24/04/2019 Panama VM(HBeAg) VICMAC
16 152 Nguyễn Văn Hiếu 1988 AB 08: 51 24/04/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
17 164 Dương Xuân Tuấn 1992 AB 09: 06 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
18 174 Trần Hùng Tráng 1986 3/O 09: 15 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
19 178 Lê Phú An 1998 Deck – Caded 09: 28 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINIC
20 180 Trần Quốc Trịnh 1992 AB 09: 34 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
21 184 Nguyễn Văn Tiến 1976 AB 09: 43 24/04/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
22 193 Đoàn Văn Thành 1990 Bosun 10: 09 24/04/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
23 195 Hoàng Minh Tú 1984 C/O 10: 15 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
24 198 Nguyễn Văn Mạnh 1982 Sailor 10: 26 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty vận tải biển OSL
25 201 Trần Văn Triển 1969 Sailor 10: 48 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty vận tải biển OSL
26 209 Hoàng Giang Thành 1986 M/M 13: 37 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
27 217 Đỗ Văn Quang 1970 Cook 13: 42 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
28 219 Phạm Tiến Dũng 1988 Bosun 13: 47 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
29 223 Lê Mạnh Hà 1983 C/O 13: 51 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
30 226 Lê Văn Tuấn 1982 C/O 13: 55 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
31 228 Phạm Trọng Đại 1971 C/O 13: 58 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
32 230 Bùi Văn Thái 1992 AB 14: 01 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
33 232 Ngô Hữu Linh 1988 C/O 14: 05 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
34 234 Phan Chí Cường 1991 AB 14: 10 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
35 237 Đỗ Văn Chiêu 1989 AB 14: 13 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
36 242 Dương Hải Linh 1995 OS 14: 17 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
37 244 Hoàng Duy Phúc 1995 OS 14: 20 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
38 249 Nguyễn Thành Đạt 1994 OS 14: 26 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
39 258 Nguyễn Văn Xông 1987 1/E 14: 40 24/04/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
40 271 Đồng Huy Tuyển 1993 OS 15: 07 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
41 276 Đặng Văn Hoán 1989 Sailor 15: 28 24/04/2019 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
42 279 Trần Văn Tùng 1991 AB 15: 33 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty vận tải biển Vinalines
43 281 Lê Văn Phương 1990 AB 15: 37 24/04/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *