0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 08/05/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 08/05/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 039 Nguyễn Văn Huy 1992 Fitter 07: 38 08/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
2 071 Vũ Minh Huyền 1977 Fitter 07: 56 08/05/2019 HBeAg(690N) VSICO
3 124 Nguyễn Tất Thắng 1986 OILER 08: 22 08/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
4 146 Trần Văn Cảnh 1989 3/E 08: 35 08/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) vinalinesshiphing
5 159 Hoàng Hữu Viện 1980 1/E 08: 42 08/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
6 176 Nguyễn Viết Vi 1965 08: 50 08/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
7 181 Nguyễn Tiến Dự 1990 3/O 08: 56 08/05/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
8 194 Nguyễn Anh Tuấn 1986 4/E 09: 15 08/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) UT-STC
9 199 Đặng Thế Vinh 1992 09: 23 08/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
10 200 Đổng Trọng Quý 1991 09: 24 08/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
11 203 Ngân Hồng Tuân 1997 09: 28 08/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
12 206 Vũ Đức Cảnh 1994 09: 33 08/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
13 209 Phạm Thị Hằng 1983 09: 36 08/05/2019 Khám sức khỏe lái xe nữ(300N)
14 214 Trần Văn Nhân 1990 AB 09: 39 08/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
15 217 Nguyễn Huy Trung 1990 09: 44 08/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
16 221 Nguyễn Văn Quý 1974 Capt 09: 59 08/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
17 225 Bùi Quang Học 1989 AB 10: 12 08/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITRANSCHART
18 230 Phạm Đăng Diện 1993 OILER 10: 29 08/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
19 231 Nguyễn Văn Hiếu 1992 10: 37 08/05/2019 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
20 240 Trần Quang Dự 1991 AB 13: 35 08/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
21 253 Vũ Đức Quyết 1993 OILER 13: 56 08/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
22 285 Phạm Hữu Dư 1982 14: 43 08/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
23 288 Phạm Hữu Luyện 1992 14: 45 08/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
24 291 Phạm Phi Sơn 1984 14: 47 08/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
25 300 Nguyễn Thị Trang 1986 15: 00 08/05/2019 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *