0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 09/05/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 09/05/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 037 19088840 Nguyễn Quang Quỳnh 1994 Nam OILER 07: 40 09/05/2019 Chứng chỉ Panama (500N) CUU LONG-GAS
2 047 19088852 Đào Văn Tuệ 1975 Nam Cook 07: 45 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
3 063 19088869 Nguyễn Đức Lộc 1993 Nam 3/O 07: 55 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) TỰ DO
4 094 19088900 Nguyễn Doãn Tùng 1991 Nam OILER 08: 12 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
5 110 19088917 Vũ Văn Đoàn 1982 Nam 1/E 08: 22 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
6 127 19088937 Trần Mạnh Đức 1979 Nam Capt 08: 32 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
7 133 19088944 Mai Đức Quang 1990 Nam Sailor 08: 38 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TIẾN PHONG
8 137 19088947 Nguyễn Tuấn Anh 1987 Nam 08: 41 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
9 139 19088950 Nguyễn Đức Chuân 1977 Nam Cook 08: 43 09/05/2019 Chứng chỉ Panama (500N) NTT MARINE
10 144 19088960 Giang Công Dương 1991 Nam Electric 08: 50 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
11 156 19088974 Vũ Ngọc Huỳnh 1981 Nam Capt 09: 01 09/05/2019 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
12 160 19088979 Nguyễn Văn Trường 1988 Nam Sailor 09: 03 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
13 168 19088992 Vũ Thanh Lịch 1994 Nam 09: 12 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
14 170 19088994 Lê Văn Toản 1991 Nam 09: 13 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
15 172 19088996 Lê Văn Hiền 1985 Nam 09: 14 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
16 173 19088998 Lê Văn Huấn 1982 Nam 09: 16 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
17 181 19089009 Trần Công Thao 1987 Nam 3/E 09: 23 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
18 189 19089020 Nguyễn Văn Hoàng 1993 Nam AB 09: 37 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI DƯƠNG
19 191 19089022 Lò Thị Hặc 1991 Nữ 09: 41 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
20 193 19089025 Bùi Minh Cảnh 1980 Nam Sailor 09: 43 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINASHIP
21 197 19089030 Lee Tae Ho 1968 Nam 09: 48 09/05/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
22 199 19089033 Vũ Văn Hiến 1993 Nam 09: 51 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
23 201 19089036 Vũ Thị Hường 1979 Nữ 09: 53 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
24 202 19089037 Phạm Văn Duẩn 1989 Nam 09: 54 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
25 204 19089039 Nguyễn Văn Hạt 1989 Nam 09: 56 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
26 207 19089043 Hoàng Anh Tú 1991 Nam OILER 09: 59 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN CẢNG
27 211 19089048 Hà Văn Thuật 1985 Nam Sailor 10: 04 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
28 212 19089050 Đặng Quang Huy 1993 Nam Sailor 10: 07 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) hàng hải đông đô
29 213 19089051 Mai Văn Khải 1989 Nam 10: 16 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
30 215 19089054 Nguyễn Văn Chiến 1993 Nam 10: 21 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
31 218 19089057 Phan Trung Lượng 1997 Nam 10: 26 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
32 219 19089058 Vũ Văn Quân 1996 Nam 10: 28 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
33 224 19089070 Nguyễn Thị Thu Hường 1987 Nữ 11: 06 09/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
34 226 19089075 Nguyễn Văn Tỉnh 1983 Nam Cook 11: 18 09/05/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
35 239 19089097 Cao Thanh Hương 1978 Nam CE 13: 51 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
36 258 19089116 Nguyễn Đức Dương 1995 Nam Sailor 14: 02 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
37 269 19089129 Vũ Văn An 1995 Nam Sailor 14: 12 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
38 279 19089144 Vũ Tuấn Khuê 1988 Nam 2/O 14: 21 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
39 311 19089182 Mai Xuân Quynh 1995 Nam OS 14: 57 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TMAS
40 316 19089190 Nguyễn Duy Hướng 1996 Nam Engine – Caded 15: 03 09/05/2019 Chứng chỉ tả (200N)
41 319 19089193 Phạm Văn Huyên 1993 Nam OS 15: 05 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
42 324 19089198 Dương Danh Nhật 1988 Nam OS 15: 08 09/05/2019 Chứng chỉ tả (200N) ASHICO
43 327 19089202 Trần Tuấn Thông 1996 Nam OS 15: 13 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
44 334 19089214 Trần Đăng Toàn 1981 Nam Bosun 15: 28 09/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
45 340 19089220 Nguyễn Đình Uy 1988 Nam Sailor 15: 35 09/05/2019 HBeAg(690N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *