0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 10/05/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 10/05/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 052 Hoàng Tuấn Ngọc 1974 Deck Officer 07: 48 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) MODEC
2 059 Hoàng Phương Thảo 1999 07: 51 10/05/2019 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
3 063 Phạm Hữu Phước 1976 2/E 07: 53 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
4 072 Bùi Văn Quỳ 1974 Pump 07: 58 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
5 080 Nguyễn Văn Vững 1986 2/E 08: 02 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
6 084 Tạ Đức Duy 1987 OILER 08: 05 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) FGAS
7 104 Vũ Hữu Huấn 1982 Cook 08: 15 10/05/2019 HBeAg(690N) VSICO
8 107 Nguyễn Thành Huy 1982 1/E 08: 19 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
9 114 Trần Quang Phú 1978 CE 08: 23 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
10 121 Nguyễn Văn Kiên 1989 AB 08: 28 10/05/2019 HBeAg(690N) ASHICO
11 140 Đoàn Như Tốt 1985 OILER 08: 40 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI DƯƠNG
12 147 Diêm Đăng Huy 1987 Cook 08: 43 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty vận tải biển OSL
13 149 Nguyễn Ngọc Anh 1985 C/O 08: 45 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN CẢNG
14 152 Nguyễn Văn Hoàng 1993 AB 08: 47 10/05/2019 Chứng chỉ Panama (500N) HẢI DƯƠNG
15 154 Nguyễn Ngọc Anh 1993 AB 08: 49 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
16 158 Phạm Tiến Đạt 1993 AB 08: 52 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
17 206 Nguyễn Sỹ Tuyến 1980 C/O 08: 57 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
18 210 Phạm Ngọc Hoàng 1983 CE 09: 02 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
19 213 Nguyễn Khắc Hiệp 1990 Deck Officer 09: 06 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ISALCO
20 214 Vũ Thành Luân 1987 2/O 09: 09 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
21 219 Đinh Đình Thiệp 1988 2/O 09: 14 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
22 220 Nguyễn Duy Khánh 1991 2/O 09: 16 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HADUCO
23 222 Nguyễn Văn Đoàn 1982 Sailor 09: 19 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
24 223 Nguyễn Văn Chung 1987 3/E 09: 22 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
25 229 Trương Xuân Trưởng 1988 Sailor 09: 29 10/05/2019 HBeAg(690N) VINALINES HÀ NỘI
26 231 Nguyễn Xuân Chung 1993 09: 35 10/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
27 237 Đào Văn Chinh 1979 OILER 09: 46 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
28 238 Mai Xuân Quynh 1995 OS 09: 50 10/05/2019 Chứng chỉ Panama (500N) TMAS
29 242 Nguyễn Đăng Thịnh 1988 2/O 09: 55 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
30 244 Lưu Viết Kỳ 1992 OILER 10: 02 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
31 257 Bùi Gia Khánh 2017 10: 30 10/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
32 263 Đồng Tấn Phát 1987 AB 11: 18 10/05/2019 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
33 268 Lê Thanh Vinh 1989 2/O 13: 43 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BIỂN VIỆT
34 281 Đồng Tấn Phát 1987 AB 13: 46 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
35 286 Bùi Việt Anh 1987 C/O 13: 50 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
36 291 Phạm Bá Dũng 1989 4/E 13: 53 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
37 296 Nguyễn Việt Toàn 1985 AB 13: 57 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
38 315 Bùi Văn Hải 1994 OS 14: 16 10/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *