0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 11/05/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 11/05/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 005 Bùi Đăng Quân 1992 AB 07: 38 11/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
2 007 Lê Hữu Sơn 1990 AB 07: 47 11/05/2019 HBeAg(690N) ASHICO
3 008 Phạm Văn Tài 1990 2/O 07: 56 11/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN CẢNG
4 010 Lê Trung Thành 1990 Cook 08: 02 11/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
5 012 Phùng Văn Bình 1989 Sailor 08: 10 11/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
6 014 Nguyễn Trọng Phong 1985 08: 15 11/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
7 015 Nguyễn Hưng 1996 OILER 08: 16 11/05/2019 Chứng chỉ tả (200N) NHẬT VIỆT
8 018 Đặng Văn Đức 1995 Deck – Caded 08: 30 11/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
9 017 Trần Anh Hào 1984 2/E 08: 34 11/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
10 020 Lê Văn Bằng 1980 C/O 08: 53 11/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
11 023 Trần Văn Luân 1992 OILER 09: 08 11/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) CUU LONG-GAS
12 025 Nguyễn Trung Dũng 1985 2/E 09: 13 11/05/2019 HBeAg(690N) BIỂN ĐÔNG
13 026 Nguyễn Phú Đức 1972 Bosun 09: 16 11/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
14 030 Nguyễn Văn Thành 1978 CE 09: 27 11/05/2019 HBeAg(690N) TMAS
15 034 Bùi Minh Chiến 1979 Sailor 09: 36 11/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
16 037 Nguyễn Văn Thắng 1993 Cook 10: 06 11/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
17 039 Lê Thị Bích Ngọc 1987 11: 13 11/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *