0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 14/05/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 14/05/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 035 Phạm Minh Đức 1985 2/E 07: 43 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HP Marine
2 063 Nguyễn Sỹ Hùng 1982 C/O 07: 50 14/05/2019 HBeAg(690N)
3 066 Nguyễn Tiến Quyền 1986 AB 07: 54 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) ASHICO
4 071 Nguyễn Văn Diệu 1988 OILER 07: 57 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
5 074 Hoàng Anh 1994 OS 07: 59 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
6 087 Nguyễn Xuân Phi 1992 AB 08: 02 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
7 093 Lâm Văn Huy 1996 OILER 08: 05 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) hàng hải đông đô
8 096 Tạ Xuân Kiên 1993 OS 08: 06 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
9 106 Đoàn Đình Thái 1994 AB 08: 11 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
10 110 Bồ Xuân Biên 1996 WPR 08: 13 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
11 117 Lê Thành Đạt 1995 OS 08: 16 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
12 121 Nguyễn Lưu Quang 1995 OS 08: 18 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
13 133 Nguyễn Tiến Dũng 1984 2/O 08: 22 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
14 143 Quản Tiến Dũng 1983 C/O 08: 25 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
15 158 Vũ Văn Trị 1973 CE 08: 32 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
16 166 Phan Trung Hậu 1982 08: 34 14/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
17 167 Nguyễn Đức Thành 1982 08: 36 14/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
18 197 Lê Minh Hóa 1984 09: 09 14/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
19 198 Nguyễn Văn Linh 1993 OS 09: 11 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
20 199 Nguyễn Thanh Bình 1984 OILER 09: 14 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
21 223 Hoàng Tuấn Đức 1984 2/E 10: 28 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
22 226 Bùi Thị Thu Hương 1997 10: 38 14/05/2019 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
23 229 Vũ Đình Trung 1991 AB 10: 57 14/05/2019 Chứng chỉ tả (200N)
24 230 Nguyễn Văn Sáng 1985 3/E 10: 58 14/05/2019 Chứng chỉ tả (200N)
25 243 Bùi Văn Bắc 1994 AB 13: 43 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
26 245 Chu Trọng Cường 1985 C/O 13: 47 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ATACO
27 253 Vũ Duy Đồng 1994 OILER 13: 56 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ATACO
28 257 Phạm Văn Hòa 1976 Electric 14: 01 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
29 259 Ngô Sỹ Sơn 1981 Engine – Caded 14: 04 14/05/2019 Chứng chỉ tả (200N)
30 262 Trần Văn Trường 2000 M/M 14: 06 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
31 276 Lê Văn Dũng 1980 OILER 14: 43 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
32 278 Bùi Văn Quang 1985 C/O 14: 46 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
33 281 Hà Đăng Trường 2000 OILER 14: 50 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
34 283 Lê Văn Chung 1998 Sailor 14: 53 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
35 285 Phạm Dương Long 1996 OILER 14: 54 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
36 287 Phùng Bá Đông 1977 Sailor 14: 56 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
37 296 Vũ Quang Ba 1988 Sailor 15: 06 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
38 299 Nguyễn Hồng Thanh 1985 Sailor 15: 08 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
39 300 Trần Ngọc Anh 1991 OILER 15: 10 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SUMASER
40 318 Mai Anh Linh 1987 16: 06 14/05/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N)
41 320 Phạm Xuân Tùng 1983 Deck – Caded 16: 16 14/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *