0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 15/05/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 15/05/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 055 19090949 Đặng Văn Anh 1978 Nam Cook 07: 46 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
2 065 19090960 Phan Văn Uy 1974 Nam Bosun 07: 50 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
3 070 19090967 Lương Văn Hợp 1988 Nam AB 07: 54 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
4 079 19090977 Phạm Văn Hanh 1990 Nam 3/O 07: 58 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
5 086 19090984 Phạm Quang Đào 1992 Nam AB 08: 01 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
6 090 19090988 Bùi Duy Hoàng 1989 Nam 2/O 08: 03 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
7 097 19090996 Nguyễn Đức Thành 1984 Nam 08: 06 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
8 101 19091000 Nguyễn Văn Việt 1991 Nam AB 08: 08 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
9 106 19091005 Phan Trung Hiếu 1976 Nam Capt 08: 11 15/05/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
10 111 19091012 Nguyễn Phú Đức 1982 Nam Capt 08: 15 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
11 120 19091024 Nguyễn Văn Cường 1981 Nam Capt 08: 19 15/05/2019 Chứng chỉ tả (200N) NHẬT MINH
12 123 19091027 Chu Văn Thìn 1995 Nam OS 08: 21 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
13 127 19091033 Vũ Đình Sáu 1988 Nam C/O 08: 25 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
14 131 19091038 Trần Văn Tiến 1985 Nam OS 08: 28 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
15 134 19091042 Phạm Văn Hùng 1985 Nam 4/E 08: 30 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
16 139 19091048 Nguyễn Văn Dưỡng 1994 Nam OS 08: 32 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
17 136 19091045 Vũ Đình Viên 1988 Nam AB 08: 35 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
18 144 19091053 Đồng Xuân Vũ 1992 Nam AB 08: 39 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
19 151 19091064 Phạm Thanh Bính 1986 Nam Fitter 08: 50 15/05/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
20 154 19091068 Đặng Đình Huy 1986 Nam 3/E 08: 53 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty vận tải biển Vinalines
21 162 19091082 Lê Quốc Tuấn 1984 Nam 2/O 09: 11 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
22 165 19091086 Nguyễn Chiến Quang 1981 Nam AB 09: 16 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
23 169 19091090 Đinh Văn Quang 1997 Nam OILER 09: 24 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ANH VIỆT
24 174 19091096 Đỗ Hữu Hoàng 1991 Nam AB 09: 29 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
25 178 19091101 Bùi Văn Quỳnh 1993 Nam OS 09: 33 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
26 181 19091105 Trần Văn Hùng 1991 Nam AB 09: 39 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
27 183 19091107 Lê Văn Đạt 1996 Nam OS 09: 42 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
28 186 19091114 Nông Mạnh Tùng 1997 Nam OS 09: 55 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
29 191 19091125 Minh Hiền 1988 Nam OS 10: 07 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
30 193 19091128 Nguyễn Phương Duy 2000 Nam 10: 14 15/05/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
31 194 19091131 Vũ Văn Hưng 1988 Nam OILER 10: 22 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
32 195 19091133 Lương Văn Vương 1983 Nam Capt 10: 26 15/05/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) Công ty vận tải biển Vinalines
33 196 19091137 Đoàn Văn Vinh 1986 Nam 2/O 10: 41 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
34 199 19091141 Bùi Văn Nam 1993 Nam 10: 48 15/05/2019 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
35 252 19091203 Hoàng Ngọc Vinh 1980 Nam 1/E 13: 46 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
36 266 19091217 Nguyễn Văn Hiếu 1983 Nam Capt 13: 54 15/05/2019 Chứng chỉ tả (200N)
37 270 19091221 Trần Mạnh Quân 1985 Nam Sailor 14: 00 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
38 272 19091224 Vũ Khánh Tùng 1975 Nam 14: 03 15/05/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
39 274 19091226 Tống Minh Toàn 1983 Nam 2/E 14: 09 15/05/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
40 282 19091234 Dương Văn Trường 1985 Nam Fitter 14: 17 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
41 283 19091235 Nguyễn Hữu Ngọc 1989 Nam OILER 14: 24 15/05/2019 HBeAg(690N) LIÊN MINH
42 285 19091239 Lê Đắc Đại 1992 Nam OILER 14: 32 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
43 297 19091252 Đặng Hoàng Minh 1982 Nam C/O 14: 43 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
44 299 19091254 Hoàng Thanh Tùng 1994 Nam AB 14: 46 15/05/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
45 308 19091270 Lê Văn An 1988 Nam 3/E 15: 09 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
46 310 19091272 Đào Mạnh Tú 1991 Nam AB 15: 14 15/05/2019 Chứng chỉ Panama (500N) VINALINES HÀ NỘI
47 315 19091281 Nguyễn Trương Hoàng 2000 Nam Sailor 15: 23 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
48 318 19091285 Lu Zhenhua 1969 Nam 15: 30 15/05/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
49 320 19091297 Trần Văn Xuyên 1997 Nam OILER 15: 55 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
50 325 19091300 Trần Văn Dũng 1992 Nam Sailor 16: 03 15/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
51 327 19091304 Đào Khắc Toàn 1996 Nam 16: 08 15/05/2019 Khám sức khỏe người lao động (Sở LĐ)
52 331 19091311 Phạm Văn Long 1987 Nam 3/E 16: 28 15/05/2019 Chứng chỉ tả (200N) VITRANSCHART

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *