0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện y học biển Việt Nam ngày 16/05/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 16/05/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 048 Vũ Văn Thượng 1975 Capt 07: 39 16/05/2019 HBeAg(690N) LIÊN MINH
2 065 Đỗ Văn Bằng 1984 4/E 07: 47 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
3 075 Tạ Văn Ninh 1976 CE 07: 53 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
4 081 Phạm Văn Lâm 1989 2/E 07: 57 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
5 086 Cao Hải Cương 1984 2/O 07: 58 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
6 092 Mai Văn Uyên 1981 Electric 08: 01 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
7 100 Nguyễn Xuân Hùng 1986 Sailor 08: 07 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
8 108 Vũ Hoài Sơn 1988 Sailor 08: 11 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
9 138 Lê Đức Toàn 1979 CE 08: 32 16/05/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
10 146 Lê Thanh Hiếu 1991 OS 08: 35 16/05/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
11 154 Phạm Văn Tiến 1990 Cook 08: 39 16/05/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
12 165 Nguyễn Văn Dũng 1992 3/O 08: 44 16/05/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
13 173 Phạm Văn Duy 1987 AB 08: 47 16/05/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
14 181 Bùi Quang Hùng 1993 OILER 08: 49 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
15 190 Nguyễn Trung Kiên 1993 OILER 08: 55 16/05/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
16 199 Nguyễn Đức Cảnh 1982 C/O 08: 59 16/05/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
17 204 Đặng Trọng Hiển 1990 3/O 09: 06 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
18 207 Đồng Văn Tuấn 1988 OILER 09: 10 16/05/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
19 209 Dương Văn Tuấn 1997 Cook 09: 12 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
20 214 Bùi Văn Du 1991 AB 09: 17 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
21 215 Nguyễn Anh Tuấn 1995 AB 09: 20 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
22 219 Trần Văn Linh 1987 AB 09: 34 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
23 221 Lê Văn Dũng 1978 Bosun 09: 39 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
24 224 Phạm Viết Minh 1976 CE 09: 47 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
25 225 Gamage Don Udaya Samatha 1982 09: 50 16/05/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
26 226 Nguyễn Tiến Dũng 1995 Deck – Caded 09: 53 16/05/2019 Chứng chỉ Panama (500N) TỰ DO
27 247 Trần Văn Sơn 1987 3/E 13: 35 16/05/2019 Chứng chỉ tả (200N) HP Marine
28 255 Nguyễn Đức Duẩn 1983 1/E 13: 44 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
29 308 Trịnh Đình Quý 1984 OILER 14: 57 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
30 312 Quách Văn Phú 1985 2/E 15: 03 16/05/2019 Chứng chỉ tả (200N) TIẾN PHONG
31 316 Nguyễn Văn Ước 1988 Fitter 15: 12 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TIẾN PHONG
32 318 Nguyễn Xuân Tú 1996 AB 15: 25 16/05/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
33 327 Moh Yusuf 1996 Sailor 16: 19 16/05/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) TỰ DO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *