0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 06/08/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 06/08/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 055 Đậu Văn Phong 1993 OILER 07: 52 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
2 060 Nguyễn Văn Quang 1968 M/M 07: 56 06/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
3 074 Nguyễn Văn Duy 1995 OS 08: 05 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
4 080 Hồ Công Diễn 1978 Capt 08: 08 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
5 088 Vũ Văn Tuân 1983 Cook 08: 13 06/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
6 093 Trần Sơn Cao 1996 OS 08: 15 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
7 097 Đỗ Tiến Bình 1987 3/E 08: 17 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
8 108 Trần Văn Hậu 1992 08: 22 06/08/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
9 113 Nguyễn Trọng Đức 1994 OILER 08: 25 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
10 140 Vũ Văn Thắng 1990 2/O 08: 42 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PHÚ TÀI
11 146 Nguyễn Văn Đạo 1995 AB 08: 45 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
12 156 Im Myung Hyun 1980 08: 51 06/08/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
13 170 Cù Văn Dũng 1988 Electric 08: 59 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) CUU LONG-GAS
14 176 Nguyễn Văn Thắng 1989 OS 09: 05 06/08/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
15 185 Nguyễn Phong 1990 3/O 09: 17 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
16 187 Nguyễn Đức Long 1977 Bosun 09: 23 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
17 192 Chen Chunrong 1981 09: 40 06/08/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
18 198 Wang Duanheng 1972 09: 41 06/08/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
19 199 Wu Yisheng 1981 09: 42 06/08/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
20 201 Ngô Quang Vinh 1985 Sailor 09: 43 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
21 203 Nguyễn Văn Thanh 1994 Sailor 09: 45 06/08/2019 Chứng chỉ tả (200N)
22 205 Nguyễn Văn Tiến 1992 4/E 09: 47 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT MINH
23 210 Vũ Anh Dũng 1976 C/O 09: 59 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) TMAS
24 215 Bùi Tiến Trung 1985 OS 10: 13 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
25 219 Nguyễn Văn Bình 1983 CE 10: 39 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACOSAIGON
26 234 Lê Mạnh Trường 1994 13: 32 06/08/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
27 241 Mai Văn Hải 1984 3/E 13: 47 06/08/2019 Chứng chỉ tả (200N)
28 256 Pitcairn Plenderleith Ross 1972 14: 14 06/08/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài ( Apollo)(700N) APOLLO
29 264 Nguyễn Thanh Hải 1981 14: 21 06/08/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
30 275 Nguyễn Hữu Long 1982 Sailor 14: 31 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
31 288 Nguyễn Đình Sanh 1991 3/E 14: 46 06/08/2019 Chứng chỉ tả (200N) ASHICO
32 291 Huang Qingtian 1971 14: 48 06/08/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
33 297 Vũ Thị Hà 1994 14: 56 06/08/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
34 298 Đinh Thị Họa 1995 14: 57 06/08/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
35 302 Nguyễn Đình Mạnh 1993 3/O 14: 59 06/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
36 314 Lê Văn Hoàng 1990 Fitter 15: 17 06/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *