0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 07/08/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 07/08/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 053 Đồng Danh Dự 1972 CE 07: 47 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
2 062 Trần Văn Thi 1987 C/O 07: 52 07/08/2019 HBeAg(690N) HP Marine
3 069 Trịnh Xuân Mạnh 1978 Capt 07: 55 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
4 075 Đinh Văn Thắng 1975 C/O 07: 59 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
5 077 Đặng Văn Huy 1981 2/O 07: 59 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
6 078 Vũ Thị Hảo 1970 08: 00 07/08/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
7 085 Phạm Việt Liêm 1983 Capt 08: 04 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
8 092 Chu Quốc Quân 1986 C/O 08: 07 07/08/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
9 100 Phạm Quang Thủy 1985 3/O 08: 11 07/08/2019 HBeAg(690N) VOSCO
10 102 Đỗ Nguyên Ngọc 1990 Sailor 08: 13 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACOSAIGON
11 112 Nguyễn Văn Mão 1987 C/O 08: 21 07/08/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
12 118 Nguyễn Xuân Thành 1973 CE 08: 26 07/08/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
13 120 Đặng Bảo Văn 1986 3/O 08: 26 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
14 119 Nguyễn Hùng Cường 1979 CE 08: 27 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
15 121 Đoàn Xuân Dưỡng 1987 C/O 08: 28 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG
16 127 Tưởng Xuân Anh 1984 2/E 08: 35 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
17 129 Abdisattarova Makhabat 1998 08: 37 07/08/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài ( Apollo)(700N) APOLLO
18 130 Lê Hữu Sỹ Quốc 1981 3/E 08: 39 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
19 131 Nguyễn Viết Năm 1983 4/E 08: 40 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
20 133 Đỗ Doãn Trọng 1965 Bosun 08: 41 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
21 135 Nguyễn Thanh Bình 1987 AB 08: 42 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
22 138 Ngô Xuân Chiến 1994 AB 08: 43 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
23 140 Phạm Đình Thông 1986 AB 08: 44 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
24 142 Phạm Quốc Hoàng 1979 Pump 08: 45 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
25 141 Nguyễn Tuấn Hoàng 1996 OS 08: 45 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
26 146 Lê Vũ Hiếu Trung 1970 Pump 08: 46 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
27 144 Bùi Thanh Thùy 1964 Capt 08: 46 07/08/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
28 147 Lưu Hải Sơn 1977 Fitter 08: 47 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
29 150 Quách Văn Toàn 1992 OILER 08: 48 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
30 152 Vũ Đức Tuyên 1994 OILER 08: 49 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
31 155 Đặng Vũ Viễn 1990 Cook 08: 50 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
32 157 Nguyễn Văn Nguyên 1983 2/E 08: 50 07/08/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
33 158 Đường Văn Đăng 1990 OILER 08: 51 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
34 162 Nguyễn Huy Hoàng 1996 Deck – Caded 08: 56 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
35 165 Nguyễn Văn Cương 1997 OS 08: 58 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
36 170 Hoàng Anh Tuấn 1985 OILER 09: 02 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
37 171 Nguyễn Văn Bừng 1975 M/M 09: 03 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
38 177 Lê Quang Vinh 1987 AB 09: 10 07/08/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) PETROLIMEX
39 178 Nguyễn Gia Hưng 1992 AB 09: 14 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
40 189 Vũ Văn Quế 1987 3/E 09: 41 07/08/2019 Chứng chỉ tả (200N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
41 190 Lê Văn Bắc 1983 2/O 09: 45 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
42 193 Trần Văn Tấn 1969 2/E 09: 53 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
43 213 Trần Quang Phương 1968 Sailor 13: 38 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
44 219 Hoàng Văn Tịnh 1991 Sailor 13: 44 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
45 220 Ng Uyễn Minh Hiệp 1969 Sailor 13: 46 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
46 224 Văn Huy Dũng 1974 Sailor 13: 51 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
47 226 Hoàng Gia Đức Thắng 1990 Sailor 13: 54 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
48 229 Trần Mạnh Cường 1987 Sailor 13: 57 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
49 232 Phan Sang Thu 1995 Sailor 14: 00 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
50 233 Nguyễn Văn Học 1995 Sailor 14: 03 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
51 235 Phạm Tiến Tùng 1984 Sailor 14: 06 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
52 236 Mã Văn Tựa 1997 Engine – Caded 14: 07 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
53 237 Vũ Minh Huy 1996 Sailor 14: 08 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
54 239 Nguyễn Thụ Nam 1992 Sailor 14: 11 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
55 240 Nguyễn Minh Tiến 2001 Engine – Caded 14: 12 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
56 241 Văn Việt Anh 1980 14: 14 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ko đủ sk đi biển
57 244 Nguyễn Minh Đoàn 1985 Sailor 14: 17 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ko đủ sk đi biển
58 247 Dương Trung Lập 1969 Sailor 14: 21 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
59 251 Nguyễn Trọng Phương 1976 Sailor 14: 24 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
60 256 Nguyễn Huy Ngọc 1976 2/E 14: 28 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HP Marine
61 270 Phạm Thanh Tùng 1978 1/E 14: 59 07/08/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
62 286 Hoàng Nguyên Vịnh 1982 C/O 15: 32 07/08/2019 Chứng chỉ Panama (500N) VITRANSCHART
63 295 Nguyễn Hữu Thao 1976 16: 10 07/08/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *