0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 06/09/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 06/09/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 074 Nguyễn Văn Kiệm 1996 Deck – Caded 07: 50 06/09/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
2 081 An Văn Duân 1967 Cook 07: 53 06/09/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) GASSHIPING
3 084 Nguyễn Văn Huyền 1980 2/E 07: 56 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
4 088 Nguyễn Văn Nông 1986 Cook 07: 59 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PHƯƠNG ĐÔNG
5 094 Trần Văn Hậu 1986 OILER 08: 02 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
6 101 Ngô Quang Lam 1984 Cook 08: 05 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
7 116 Nguyễn Văn Tiến 1990 2/O 08: 11 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
8 124 Chen Changxu 1968 08: 14 06/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
9 126 Vũ Đức Trung 1994 OILER 08: 15 06/09/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) PVTRANS
10 133 Trần Văn Khương 1979 4/E 08: 18 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI PHƯƠNG
11 141 Nguyễn Quang Minh 1977 Capt 08: 21 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CUU LONG-GAS
12 146 Lê Văn Thắng 1987 Deck Officer 08: 24 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
13 152 Lê Minh Tuấn 1995 OILER 08: 27 06/09/2019 Khám Vitranchart (HbeAg)(800N) VITRANSCHART
14 158 Nguyễn Gia Hưng 1992 AB 08: 32 06/09/2019 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
15 164 Phạm Văn Soạn 1985 CE 08: 35 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT MINH
16 169 Phạm Văn Phường 1995 3/E 08: 37 06/09/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
17 173 Phạm Đình Sơn 1993 AB 08: 39 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
18 186 Phạm Văn Hùng 1986 AB 08: 48 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
19 192 Chen Zekun 1989 08: 54 06/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
20 193 Chen Mingbao 1986 08: 56 06/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
21 198 Nguyễn Văn Thắng 1976 Cook 09: 06 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
22 202 Nguyễn Đắc Việt 1985 Cook 09: 15 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
23 205 Nguyễn Như Hòa 1988 2/O 09: 19 06/09/2019 HBeAg(690N) HP Marine
24 212 Vũ Văn Sơn 1989 2/O 09: 24 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SUMASER
25 214 Jasn Truong 1991 09: 27 06/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
26 217 Đinh Quang Đức 1988 09: 36 06/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam CÔNG TY DỊCH VỤ CẢNG HẢI PHÒNG
27 221 Nguyễn Hữu Cường 1986 3/E 09: 40 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
28 223 Nguyễn Văn Viết 1993 AB 09: 44 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
29 224 Li Sanzi 1985 09: 50 06/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
30 260 Nguyễn Cao Cường 1985 C/O 13: 35 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
31 262 Phạm Văn Yên 1993 AB 13: 43 06/09/2019 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
32 270 Lê Duy Hiểu 1991 OILER 13: 54 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
33 276 Đoàn Đức Trung 1995 14: 02 06/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
34 288 Nguyễn Việt Anh 1994 AB 14: 23 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
35 314 Đỗ Hữu Hoàng 1998 14: 59 06/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
36 321 Đỗ Hữu Hoàng 1998 15: 08 06/09/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
37 323 Lê Văn Chính 1994 15: 09 06/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
38 325 Đinh Văn Tùng 1999 15: 14 06/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
39 328 Nguyễn Văn Tiến 2000 15: 16 06/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
40 335 Hoàng Thị Yến 1983 15: 36 06/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
41 337 Đào Quốc Vượng 1984 Electric 15: 42 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) MARITIME POWER
42 338 Võ Văn Hiển 1994 OS 15: 45 06/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
43 013 Đỗ Đăng Phong 1977 07: 56 07/09/2019 Khám nội – KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
44 015 Vũ Văn Hưng 1990 M/M 08: 09 07/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
45 018 Nguyễn Văn Đạo 1976 Fitter 08: 21 07/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
46 020 Nguyễn Đức Thuận 1977 08: 37 07/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
47 023 Vũ Hữu An 1977 Capt 08: 48 07/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
48 026 Nguyễn Đức Cương 1971 Capt 08: 58 07/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
49 032 Nguyễn Xuân Tiệp 1987 09: 52 07/09/2019 Chứng chỉ tả (200N)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *