0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 09/09/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 09/09/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 032 Vũ Sơn Tùng 1988 2/O 07: 46 09/09/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
2 038 Cao Tiến Hoàn 1991 3/O 07: 49 09/09/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
3 046 Lương Văn Quân 1979 OILER 07: 53 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
4 051 He Xinmiao 1998 07: 55 09/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
5 054 Toromanov 1957 07: 57 09/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
6 058 Nguyễn Sơn Liễu 1961 CE 08: 00 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIỆT NHẬT
7 062 Vũ Đức Chuyên 1983 3/O 08: 02 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
8 067 Bùi Văn Mạnh 1982 AB 08: 05 09/09/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
9 073 Hoàng Văn Hoàn 1993 3/O 08: 07 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
10 078 Nguyễn Thanh Tuấn 1980 Capt 08: 10 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NAM PHÁT
11 084 Hoàng Đức Hiệu 1989 2/E 08: 13 09/09/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N HbeAg) VINIC
12 103 Nguyễn Anh Dũng 1996 M/M 08: 21 09/09/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
13 109 Bùi Trung Hiếu 1994 Sailor 08: 24 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
14 143 Nguyễn Tuấn Linh 1978 Cook 08: 45 09/09/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
15 149 Tô Thành Bảo 1997 M/M 08: 47 09/09/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
16 159 Iwwamoto Kana 1991 08: 52 09/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
17 166 Vũ Duy Phi 1990 3/E 08: 54 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
18 173 Nguyễn Hùng Quang 1963 CE 08: 59 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PETROLIMEX
19 181 Nguyễn Tuấn Anh 1986 2/O 09: 02 09/09/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
20 185 Đào Tất Đức 1983 C/O 09: 03 09/09/2019 Chứng chỉ tả (200N) BIỂN VIỆT
21 187 Nguyễn Mạnh Tùng 1993 OILER 09: 06 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ANH VIỆT
22 191 Nguyễn Hồng Duy 1978 Bosun 09: 08 09/09/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
23 193 Đặng Văn Huy 1987 OILER 09: 11 09/09/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N HbeAg) VINIC
24 201 Nguyễn Võ Đông 1975 M/M 09: 19 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
25 216 Nguyễn Văn Tùng 1987 09: 36 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
26 218 Nông Văn Dũng 1988 09: 37 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
27 219 Nguyễn Văn Vấn 1986 09: 38 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
28 220 Nông Văn Điền 1990 09: 39 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
29 221 Hoàng Văn Biên 1986 09: 39 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
30 222 Cao Minh Dũng 1975 09: 40 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
31 231 Lục Văn Sâm 1997 09: 58 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
32 233 Hà Văn Hưng 1996 10: 00 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
33 237 Nguyễn Văn Dương 1989 AB 10: 29 09/09/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
34 242 Nguyễn Khánh Tùng 1977 CE 11: 14 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
35 245 Đỗ Đức Huy 1982 Engine – Caded 13: 31 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
36 248 Mai Ngọc Viên 1990 OILER 13: 44 09/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
37 254 Hoàng Đức Quang 1986 Fitter 13: 47 09/09/2019 Chứng chỉ Panama (500N)
38 258 Nguyễn Dụng Hùng 1985 13: 50 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
39 264 Phùng Thế Lương 1984 13: 53 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
40 267 Nguyễn Trọng Bảo 1979 13: 54 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
41 269 Nguyễn Đức Biển 1981 13: 55 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
42 276 Phan Trọng Hạnh 1985 3/E 14: 01 09/09/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
43 280 Hoàng Huy Thành 1988 3/O 14: 05 09/09/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
44 282 Phạm Trung Thành 1990 AB 14: 06 09/09/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
45 315 Nguyễn Thị Hòa 1976 14: 41 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
46 317 Bùi Thị Quyên 1978 14: 42 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
47 322 Lê Nguyên Hoàng 1993 14: 48 09/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
48 336 Nguyễn Trọng Nghĩa 1981 Electric 15: 09 09/09/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) GASSHIPING

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *