0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 10/09/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 10/09/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 361 Zhang Fulong 1968 07: 15 10/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
2 362 Toromanov Evgueniy 1957 07: 17 10/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
3 056 Tô Xuân Khánh 1980 Capt 07: 45 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) ASHICO
4 061 Hoàng Đức Mạnh 1989 Sailor 07: 47 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PTS
5 071 Nguyễn Đình Phong 2001 Sailor 07: 50 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ATACO
6 074 Hồ Bá Hào 1983 Fitter 07: 52 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
7 109 Zhong Bomin 2000 08: 10 10/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
8 112 Qian Zhong Sheng 1966 08: 11 10/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
9 116 Nguyễn Minh Thanh 1982 Sailor 08: 14 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
10 121 Nguyễn Tuấn Vũ 1988 3/O 08: 16 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
11 128 Zhao Zhengqiang 1981 08: 20 10/09/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
12 133 Nguyễn Trường Sơn 1970 C/O 08: 22 10/09/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
13 139 Đỗ Hùng Anh 1982 Capt 08: 26 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN BÌNH
14 143 Phạm Minh Tiến 1991 OILER 08: 29 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
15 191 Trần Thái Hưng 1984 09: 08 10/09/2019 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
16 194 Nguyễn Duy Thanh 1990 AB 09: 12 10/09/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
17 200 Phạm Thị Loan 1969 09: 16 10/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
18 207 Phạm Quang Anh 1985 2/O 09: 24 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
19 216 Trần Văn Hợi 1983 3/O 09: 34 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VIETFRACHT HÀ NỘI
20 231 Trần Tăng Quyết 1982 2/E 10: 14 10/09/2019 Chứng chỉ tả (200N) HẢI ÂU
21 232 Đặng Đức Tuấn 1984 C/O 10: 19 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
22 237 Trần Đức Lộc 1992 Electric 10: 48 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
23 249 Bùi Ngọc Hà 1983 AB 13: 38 10/09/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG HƯNG
24 287 Hà Văn Mạnh 1995 OS 15: 03 10/09/2019 Chứng chỉ Panama (500N) TỰ DO
25 309 Phạm Thế Anh 1996 15: 46 10/09/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
26 310 Nguyễn Bá Huy 2001 15: 51 10/09/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
27 314 Trần Văn Minh 1989 16: 11 10/09/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *