0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 14/10/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 14/10/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 036 Trần Văn Thiết 1986 Sailor 07: 37 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
2 048 Phạm Đức Thịnh 1978 2/O 07: 41 14/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
3 051 Trương Quốc Tuấn 1981 AB 07: 43 14/10/2019 Chứng chỉ Panama (500N) TỰ DO
4 066 Nguyễn Văn Tám 1973 2/E 07: 51 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
5 081 Trần Văn Quỳnh 1985 Cook 07: 58 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
6 092 Lê Bá Khoa 1974 Cook 08: 02 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TRƯỜNG MINH
7 095 Phạm Văn Tú 1980 CE 08: 04 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PVTRANS
8 099 Cao Văn Hiệu 1992 3/O 08: 06 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
9 117 Phạm Minh Đức 1980 M/M 08: 15 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
10 122 Phạm Văn Thắng 1974 Cook 08: 18 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
11 128 Thái Hữu Phúc 1991 Sailor 08: 21 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
12 131 Lê Văn Dũng 1998 Sailor 08: 25 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
13 134 Nguyễn Đình Thuyên 1993 Electric 08: 27 14/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) PVTRANS
14 138 Phạm Bình 1994 08: 32 14/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
15 144 Đỗ Nguyên Ngọc 1990 AB 08: 41 14/10/2019 Chứng chỉ Panama (500N) INLACOSAIGON
16 153 Đào Tuấn Anh 1981 Fitter 08: 49 14/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
17 162 Trần Văn Đức 1990 WPR 08: 58 14/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
18 165 Nguyễn Hải Sơn 1975 Electric 09: 00 14/10/2019 Chứng chỉ Panama (500N)
19 169 Đặng Văn Hiện 1987 Cook 09: 07 14/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
20 173 Phạm Thị Phượng 1985 09: 14 14/10/2019 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
21 175 Lê Hữu Hân 1991 Sailor 09: 18 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
22 177 Đinh Văn Thắng 1985 3/O 09: 21 14/10/2019 Chứng chỉ Panama (500N) TỰ DO
23 181 Nguyễn Quốc Hoàng 1979 09: 28 14/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
24 183 Hoàng Văn Hà 1985 OS 09: 35 14/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
25 187 Pan Zuobao 1978 09: 40 14/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
26 191 Li Jiabing 1989 09: 41 14/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
27 324 Trần Trung Dũng 1979 09: 54 14/10/2019 Chứng chỉ tả (200N) VIPCO
28 334 Nhữ Văn Khoa 1989 AB 10: 23 14/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
29 343 Ngô Văn Ba 1991 OILER 10: 46 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN CẢNG
30 346 Nguyễn Khắc Quý 1993 Electric 11: 11 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
31 347 Phạm Đình Duy 1997 M/M 11: 16 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
32 375 Nguyễn Văn Dương 1989 AB 13: 56 14/10/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
33 379 Zhao Guàngu 1982 14: 06 14/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) Công ty Đỉnh Vàng
34 387 Đặng Tú Đức 1982 C/O 14: 12 14/10/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
35 418 Tan Xiaobin 1979 14: 35 14/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
36 420 Tăng Văn Phương 1979 Bosun 14: 37 14/10/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
37 428 Nguyễn Trung Hiếu 1983 OILER 14: 45 14/10/2019 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
38 433 Phạm Chí Tuyên 1983 4/E 14: 55 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
39 438 Vũ Chiến Thắng 1978 CE 15: 09 14/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *