0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 15/10/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 15/10/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 045 Bùi Thành Thủy 1989 2/O 07: 43 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
2 054 Nguyễn Văn Toàn 1995 AB 07: 48 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VCC
3 061 Vũ Văn Đoàn 1994 4/E 07: 53 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
4 065 Phạm Ngọc Ánh 1974 Cook 07: 57 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
5 076 Phan Thành Long 1985 4/E 08: 10 15/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
6 088 Lê Ngọc Quý 1983 M/M 08: 14 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty vận tải biển Vinalines
7 093 Phạm Thanh Tùng 1994 AB 08: 16 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
8 098 Lê Đình Trường 1980 OILER 08: 18 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
9 100 Nguyễn Hoài Linh 1987 C/O 08: 21 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
10 107 Hoàng Sỹ Tùng 1993 OS 08: 26 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHC MARITIME
11 108 Lê Khắc Trung 1973 Capt 08: 27 15/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
12 112 Đồng Xuân Tú 1962 M/M 08: 30 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
13 120 Nguyễn Hưng Đông 1973 Pump 08: 35 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
14 122 Tống Trần Sơn 1987 AB 08: 39 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
15 128 Lê Văn Quyết 1977 AB 08: 45 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
16 130 Đoàn Hải Hưng 1983 Pump 08: 49 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
17 133 Triệu Đức Hoài 1971 Bosun 08: 52 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
18 138 Nguyễn Thành Trung 1981 CE 08: 55 15/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
19 139 Nguyễn Văn Cù 1979 Cook 08: 57 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
20 144 Ngô Ngọc Thanh 1983 Fitter 09: 02 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
21 147 Nguyễn Anh Tuấn 1971 AB 09: 04 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
22 154 Lưu Anh Tuấn 1986 AB 09: 11 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
23 155 Bùi Tiến Mạnh 1990 OILER 09: 15 15/10/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
24 156 Bùi Xuân Toàn 1989 2/E 09: 17 15/10/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
25 160 Nguyễn Văn Dũng 1986 Cook 09: 23 15/10/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
26 161 Nguyễn Duy Cao 1985 Bosun 09: 24 15/10/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
27 162 Nguyễn Văn Toán 1982 09: 26 15/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
28 169 Hà Thế Phương 1993 AB 09: 32 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
29 171 Phạm Xuân Hải 1976 Electric 09: 36 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
30 172 Trần Trung Kiên 1971 AB 09: 38 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
31 174 Lê Hữu Nghĩa 1998 M/M 09: 40 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
32 177 Đỗ Văn Phong 1982 3/O 09: 44 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
33 178 Đỗ Ngọc Cương 1984 3/E 09: 47 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
34 180 Phạm Văn Huynh 1966 CE 09: 51 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
35 181 Lưu Xuân Thạo 1994 AB 09: 52 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
36 182 Bùi Văn Toán 1993 AB 09: 54 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
37 183 Lại Văn Giang 1985 OILER 09: 56 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
38 187 Trần Mạnh Hùng 1991 AB 09: 59 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
39 189 Bùi Đình Huy 1990 AB 10: 09 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
40 190 Nguyễn Văn Sơn 1991 AB 10: 10 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
41 211 Trần Khắc Kiên 1989 AB 13: 43 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
42 225 Đồng Đức Dảng 1988 14: 01 15/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
43 226 Đặng Văn Đại 1984 14: 02 15/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
44 243 Trần Văn Thạch 1990 OILER 14: 22 15/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
45 249 Nguyễn Văn Tuyền 1984 OILER 14: 27 15/10/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
46 271 Hà Văn Hùng 1991 15: 01 15/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
47 272 Lò Văn Thơm 1997 15: 03 15/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
48 275 Lò Văn Muân 1980 15: 03 15/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
49 276 Lò Văn Chum 1975 15: 06 15/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
50 278 Vì Văn Chính 1999 15: 07 15/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
51 279 Tòng Văn Phương 1996 15: 08 15/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *