0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 28/10/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 28/10/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 064 Trần Trung Du 1986 AB 07: 47 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
2 075 Vũ Ngọc Sơn 1993 OILER 07: 52 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
3 087 Lê Ngọc Hoàn 1987 OILER 08: 01 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
4 085 Đỗ Trường Thao 1977 Capt 08: 04 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
5 090 Nguyễn Văn Phúc 1992 AB 08: 08 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
6 093 Vũ Văn Ánh 1991 AB 08: 11 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
7 096 Dương Văn Phát 1976 CE 08: 13 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SEVEN SEAS
8 097 Phạm Văn Huỳnh 1987 3/E 08: 16 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
9 101 Đinh Văn Sỹ 1991 OILER 08: 21 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
10 116 Trần Anh Tuấn 1992 WPR 08: 41 28/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
11 126 Nguyễn Thành Luân 1984 Deck Officer 08: 53 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) MINH VIỆT
12 128 Bùi Như Ý 1982 2/E 08: 56 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
13 134 Đinh Quang Thông 1989 3/E 09: 01 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
14 135 Ang Zhigiuang 1984 09: 03 28/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
15 136 Wang Jinghua 1984 09: 04 28/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
16 138 Wang Haibo 1985 09: 05 28/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
17 137 Nguyễn Hồng Trường 1976 CE 09: 05 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
18 140 Bùi Văn Cầm 2001 09: 06 28/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
19 139 Yang Haiqing 1982 09: 06 28/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
20 141 Lưu Văn Sơn 1999 09: 07 28/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
21 143 Trần Quang Tiềm 1983 09: 09 28/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
22 146 Nguyễn Văn Long 1990 2/E 09: 11 28/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
23 149 Vũ Trọng Quý 1993 OS 09: 14 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
24 150 Phạm Đình Nghĩa 1992 OILER 09: 17 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
25 153 Nguyễn Văn Trung 1986 2/E 09: 20 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
26 154 Đào Hữu Tuyên 1983 09: 23 28/10/2019 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
27 156 Nguyễn Miên Thảo 1989 09: 25 28/10/2019 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
28 160 Nguyễn Văn Sỹ 1982 1/E 09: 27 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
29 162 Trần Đình Thụ 1983 Capt 09: 31 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG
30 165 Lê Văn Bản 1990 OILER 09: 33 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
31 167 Ngô Văn Thuấn 1988 AB 09: 38 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
32 170 Lê Văn Tuấn 1996 OILER 09: 41 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
33 172 Phạm Thái Hoàng 1991 Electric 09: 49 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
34 175 Vũ Minh Chiến 1976 OILER 09: 53 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
35 177 Vũ Xuân Dương 1983 OILER 09: 55 28/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
36 178 Phạm Văn Luyện 1983 OILER 09: 58 28/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
37 179 Ngô Văn Trình 1988 10: 00 28/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
38 180 Phạm Văn Thắng 1991 4/E 10: 01 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
39 187 Đặng Văn Tứ 1993 AB 10: 11 28/10/2019 Chứng chỉ tả (200N) TÂN BÌNH
40 188 Vũ Đình Ánh 1996 Deck – Caded 10: 14 28/10/2019 Chứng chỉ Panama (500N) INLACO HAI PHONG
41 189 Trần Văn Hiếu 1993 3/O 10: 17 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ĐÔNG ĐÔ
42 194 Lương Anh Dũng 1988 AB 10: 36 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
43 193 Nguyễn Văn Quyền 1989 2/O 11: 30 28/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
44 198 Đô Anh Hiện 1984 1/E 13: 29 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
45 206 Nguyễn Văn Trìu 1979 Sailor 13: 40 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1130N) VINASHIP
46 213 Nguyễn Văn Hoàng 1978 Cook 13: 50 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1130N) VINASHIP
47 216 Đinh Xuân Trường 1996 AB 13: 57 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
48 217 Đồng Huy Hoài 1983 Electric 14: 00 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
49 225 Nhâm Văn Đạt 1981 OS 14: 09 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
50 227 Nguyễn Thành Tuân 1985 Pump 14: 13 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) AN PHÁT
51 228 Nguyễn Đình Hùng 1974 CE 14: 17 28/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
52 231 Vũ Văn Tuyền 1987 AB 14: 21 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ATACO
53 234 Phạm Văn Đôn 1987 OILER 14: 27 28/10/2019 Chứng chỉ Panama (500N) NHẬT VIỆT
54 237 Nguyễn Văn Quân 1994 AB 14: 28 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
55 243 Cao Đăng Luận 1994 14: 35 28/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
56 269 Đỗ Viết Tuấn 1992 Sailor 15: 29 28/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
57 272 Vũ Duy Tài 1995 Deck – Caded 16: 29 28/10/2019 Chứng chỉ tả (200N) LIÊN MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *