0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 30/10/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 30/10/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 088 Trương Đình Đông 1977 Sailor 08: 03 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ĐÔNG LONG
2 090 Nguyễn Tuấn Anh 1984 2/E 08: 05 30/10/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
3 095 Triệu Văn Đấu 1989 3/E 08: 07 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
4 102 Hà Thành Đạt 1995 OILER 08: 13 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
5 110 Nguyễn Văn A 1996 08: 17 30/10/2019 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
6 115 Bùi Thanh Sơn 1978 2/E 08: 20 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
7 121 Khương Danh Hiếu 1996 08: 27 30/10/2019 Khám nội – KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) DAMEN
8 125 Nguyễn Chí Thùy 1985 3/E 08: 31 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
9 135 Nguyễn Đình Tùng 1994 OILER 08: 43 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
10 139 Nguyễn Trường Huy 1985 OILER 08: 47 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
11 144 Vũ Hữu Huy 1988 OILER 08: 49 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
12 147 Nguyễn Văn Viên 1982 CE 08: 56 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
13 148 Vũ Thị Thanh Nga 1981 09: 06 30/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
14 154 Trần Kim Hậu 1981 Fitter 09: 12 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
15 156 Nguyễn Thanh Bình 1984 Capt 09: 15 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
16 162 Nguyễn Văn Hoàng 1989 3/E 09: 22 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
17 168 Dương Danh Quân 1996 OILER 09: 27 30/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
18 174 Chu Quang Hùng 1984 3/O 09: 36 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
19 177 Tsai Hsing Chuan 1982 09: 41 30/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) Công ty Đỉnh Vàng
20 178 Tang Xianwei 1973 09: 43 30/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) Công ty Đỉnh Vàng
21 179 Lu Qiuping 1986 09: 44 30/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) Công ty Đỉnh Vàng
22 180 Jiang Guihua 1973 09: 45 30/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) Công ty Đỉnh Vàng
23 182 Đinh Công Quý 1996 Deck – Caded 09: 47 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
24 189 Nguyễn Hùng Cường 1984 1/E 10: 05 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
25 190 Ngô Duy Long 1993 AB 10: 09 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
26 191 Vũ Hùng Tịnh 1982 C/O 10: 12 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BÌNH AN
27 196 Tô Tiến Hướng 1988 2/O 10: 20 30/10/2019 HBeAg(690N) GASSHIPING
28 219 Lương Văn Hinh 1983 14: 01 30/10/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N) An Thịnh
29 229 Nguyễn Văn Hiện 1975 14: 02 30/10/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N) An Thịnh
30 235 Trịnh Văn Quân 1990 3/O 14: 06 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
31 238 Trần Văn Ba 1985 CE 14: 08 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT MINH
32 240 Nguyễn Khánh Duy 1995 M/M 14: 09 30/10/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
33 285 Nguyễn Thọ Duy 1988 1/E 15: 19 30/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
34 291 Liu Baiyin 1990 15: 38 30/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
35 293 Zhang Decheng 1981 15: 40 30/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
36 295 Yan Jiashun 1978 15: 42 30/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *