0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 31/10/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 31/10/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 060 Phạm Văn Cường 1977 OILER 07: 52 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
2 075 Mai Văn Chỉnh 1984 Electric 08: 02 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
3 080 Trần Văn Mạnh 1993 OS 08: 09 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACO HAI PHONG
4 088 Phan Thanh Tâm 1992 Sailor 08: 15 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
5 101 Trương Văn Long 1987 08: 28 31/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
6 103 Trương Văn Liêm 1978 08: 30 31/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
7 105 Trương Văn Thứ 1979 08: 32 31/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
8 114 Đặng Văn Quân 1988 OS 08: 39 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACO HAI PHONG
9 116 Nguyễn Anh Dũng 1973 Capt 08: 43 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACOSAIGON
10 121 Vũ Văn Quang 1975 M/M 08: 50 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
11 127 Phạm Văn Dũng 1983 08: 57 31/10/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N) An Thịnh
12 130 Bùi Văn Quý 1956 09: 01 31/10/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N) AN PHÁT
13 133 Vũ Thế Lân 2000 Sailor 09: 03 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) hàng hải đông đô
14 134 Bùi Ngọc Quang 1984 Sailor 09: 06 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
15 136 Phạm Thế Phúc 1992 OILER 09: 09 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACO HAI PHONG
16 140 Li Yasheng 1982 09: 12 31/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
17 142 Cheng Xiang Ying 1988 09: 13 31/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
18 144 Lin Renjiang 1973 09: 14 31/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
19 147 Liu Xiaoyou 1980 09: 16 31/10/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
20 150 Vũ Đức Trọng 1980 Cook 09: 17 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
21 152 Đào Trung Dũng 1981 2/O 09: 23 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
22 158 Bùi Văn Tuấn 1986 09: 27 31/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
23 159 Nguyễn Văn Chiến 1978 09: 29 31/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
24 160 Lê Văn Hiệp 1984 OILER 09: 30 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
25 162 Bùi Văn Đạt 1992 AB 09: 32 31/10/2019 Chứng chỉ tả (200N) HOÀNG PHÁT
26 166 Nguyễn Công Đoàn 1980 CE 09: 40 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
27 168 Bùi Văn Đào 1988 09: 41 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
28 165 Nguyễn Thế Anh 1984 C/O 09: 45 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
29 173 Phan Văn Hường 1990 3/E 09: 46 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
30 176 Phạm Văn Tòng 1985 Electric 09: 52 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
31 178 Roãn Văn Kiên 1982 2/O 09: 57 31/10/2019 Chứng chỉ Panama (500N)
32 180 Lê Đức Hùng 1986 10: 12 31/10/2019 Khám nội – KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) DAMEN
33 182 Phạm Văn Hoàng 1993 OILER 10: 18 31/10/2019 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
34 184 Đặng Bá Ngọc 1983 CE 10: 24 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) MARITIME POWER
35 186 Nguyễn Trọng Nghĩa 1996 OS 10: 32 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
36 198 Nguyễn Văn Phú 1979 13: 27 31/10/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N) An Thịnh
37 199 Phạm Văn Long 1984 13: 28 31/10/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N) An Thịnh
38 227 Bùi Khắc Nam 1968 14: 03 31/10/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N) An Thịnh
39 232 Phan Văn Linh 1989 3/O 14: 13 31/10/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
40 237 Vũ Thị Phương Trang 1986 14: 17 31/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
41 236 Đặng Thị Thu Hiền 1981 14: 17 31/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
42 238 Nguyễn Thị Thơ 1986 14: 18 31/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
43 240 Phạm Quỳnh Nga 1985 14: 19 31/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
44 241 Phùng Thái Hòa 1982 14: 20 31/10/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
45 290 Huỳnh Quốc Thành 1984 Capt 15: 58 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
46 293 Phạm Văn Bảo 1990 C/O 16: 00 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
47 292 Nguyễn Anh Tuấn 1993 Deck Officer 16: 00 31/10/2019 Gói KSK thuyền viên không xét nghiệm ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
48 295 Nguyễn Tân Thắm 1980 3/O 16: 02 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
49 296 Nguyễn Văn Khiết 1982 CE 16: 03 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
50 297 Hoàng Duy Thắng 1977 2/E 16: 04 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
51 298 Nguyễn Quang Cường 1989 3/E 16: 05 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
52 299 Phạm Thnah Tùng 1986 4/E 16: 05 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
53 300 Nguyễn Trọng Dũng 1970 AB 16: 06 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
54 302 Nguyễn Hoàng Hiệp 1992 AB 16: 07 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
55 303 Phạm Tiến Cừ 1994 AB 16: 08 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
56 304 Lê Văn Bắc 1983 OILER 16: 09 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
57 308 Trịnh Văn Thưởng 1975 OILER 16: 24 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
58 309 Trần Xuân Nam 1992 OILER 16: 25 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
59 310 Nguyễn Quang Quỳnh 1994 OILER 16: 26 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)
60 311 Phạm Hữu Phong 1984 Cook 16: 28 31/10/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *