0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 01/11/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 31/10/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 069 Lê Khắc Sơn 1970 Nam C/O 08: 06 01/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
2 086 Trịnh Văn Phú 1981 Nam Capt 08: 20 01/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ÂU LẠC
3 096 Phạm Năng Tuệ 1989 Nam 2/E 08: 29 01/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
4 103 Lê Văn Toản 1984 Nam Deck Officer 08: 34 01/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HP Marine
5 106 Phạm Thành Sơn 1994 Nam AB 08: 38 01/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
6 117 Nguyễn Huy Tiến 1985 Nam 3/E 08: 47 01/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
7 143 Nguyễn Văn Quân 1979 Nam Cook 09: 38 01/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
8 159 Hoàng Cảnh Dương 1998 Nam Sailor 11: 03 01/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
9 179 Nguyễn Đức Quý 1972 Nam 13: 52 01/11/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N) An Thịnh
10 184 Phạm Trường Giang 1994 Nam Sailor 14: 00 01/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) AN PHÁT
11 204 Lê Hoàn Gtrung Nam 2001 Nam Sailor 14: 40 01/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
12 211 Phạm Thành Tuyên 1968 Nam Capt 14: 54 01/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BIỂN VIỆT
13 223 Phạm Văn Thắng 1974 Nam Cook 15: 33 01/11/2019 Chứng chỉ Panama (500N) LIÊN MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *