0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 05/11/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 05/11/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 018 Liang Yafeng 1981 07: 33 05/11/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
2 024 He Qingwang 1982 07: 34 05/11/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
3 027 Song Guohua 1977 07: 35 05/11/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
4 031 Chen Xun 1973 07: 36 05/11/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
5 034 Li Zhiyong 1987 07: 37 05/11/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
6 048 Song Guohua 1973 07: 42 05/11/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
7 052 Nguyễn Quang Huy 1970 Bosun 07: 43 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
8 058 Bùi Đăng Hà 1984 Bosun 07: 45 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
9 080 Ninh Xuân Minh 1979 Capt 07: 54 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
10 092 Trần Anh Tuấn 1979 Fitter 08: 02 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
11 093 Phạm Quang Vinh 1981 1/E 08: 05 05/11/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
12 099 Nguyễn Tứ Quý 1985 08: 08 05/11/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam ĐẤT MỚI
13 103 Phạm Ngọc Anh 1990 3/E 08: 11 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
14 106 Vũ Hồng Ninh 1976 M/M 08: 14 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
15 113 Nguyễn Đăng Dũng 1985 OILER 08: 19 05/11/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
16 116 Đỗ Hoàng Anh 1988 2/O 08: 22 05/11/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
17 123 Trần Xuân Hải 1964 Capt 08: 26 05/11/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
18 125 Lê Văn Đấy 1973 08: 28 05/11/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N) An Thịnh
19 130 Đinh Chính Việt 1985 Pump 08: 31 05/11/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
20 134 Mai Huy Thọ 1987 4/E 08: 34 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
21 138 Bùi Văn Thuấn 1987 AB 08: 37 05/11/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
22 139 Lại Văn Thành 1986 OILER 08: 39 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACO HAI PHONG
23 141 Đoàn Văn Duân 1992 OILER 08: 41 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
24 144 Trần Phương Hoàn 1977 08: 44 05/11/2019 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N)
25 146 Hoàng Xuân Học 1986 OILER 08: 47 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
26 149 Trần Thanh Bình 1996 WPR 08: 51 05/11/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
27 152 Tô Bá Thân 1981 3/E 08: 55 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
28 159 Hoàng Văn Việt 1986 1/E 08: 59 05/11/2019 Chứng chỉ tả (200N)
29 165 Nguyễn Thọ Duy 1988 1/E 09: 02 05/11/2019 Chứng chỉ tả (200N)
30 166 Phạm Thế Sắc 1986 Electric 09: 03 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
31 168 Bùi Tuấn Dương 1979 Fitter 09: 07 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
32 171 Nguyễn Xuân Hoàng 1979 Cook 09: 10 05/11/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
33 173 Lương Đức Huy 1995 3/O 09: 11 05/11/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
34 174 Lê Văn Thiện 1995 M/M 09: 13 05/11/2019 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
35 196 Đặng Thị Hồng Nhung 1978 10: 03 05/11/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
36 202 Nguyễn Thành Luân 1985 Bosun 10: 16 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
37 216 Bùi Quang Khải 1984 C/O 13: 37 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
38 233 Phạm Ngọc Anh 1993 Sailor 13: 58 05/11/2019 Chứng chỉ Panama (500N) INLACOSAIGON
39 243 Yuan Yuhua 1964 14: 06 05/11/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
40 248 Lê Thanh Sơn 1973 1/E 14: 10 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
41 261 Phan Văn Thanh Hải 1981 CE 14: 27 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
42 271 Bùi Quang Tuấn 1999 Deck – Caded 14: 45 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
43 273 Phạm Văn Viên 1989 Pump 14: 47 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
44 275 Nguyễn Vũ Quang 1982 WPR 14: 56 05/11/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
45 284 Lê Mạnh Hiếu 1984 3/O 15: 15 05/11/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
46 287 Buì Viết Ba 1985 3/O 15: 21 05/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *