0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 16/11/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 16/11/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Gói khám Công ty
1 299 Tseng Chao-Chen 1970 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
2 306 Wu Bowen 1975 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
3 307 Liu Qifeng 1974 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
4 308 Hsiao Wan-Ching 1983 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
5 309 Lu Jiarong 1990 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
6 310 Hou Jinhua 1977 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
7 311 Zheng Lianzhen 1967 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
8 312 Lai Jincheng 1979 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
9 313 Zhang Guoyin 1975 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
10 314 Sin Wai Ming Raymond 1956 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
11 315 Zeng Yuanyou 1968 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
12 316 Huang Desheng 1975 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
13 005 Nguyễn Ngọc Quyết 1990 OILER Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI ÂU
14 009 Nguyễn Cao Cường 1980 Capt Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
15 017 Trần Anh Huy 1985 2/O Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACO HAI PHONG
16 031 Ngô Hoàng Dũng 1982 1/E Chứng chỉ tả (200N) VICMAC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *