0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 21/11/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 21/11/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 043 Zhang Xiaolan 1978 07: 44 21/11/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
2 045 Chen Shihai 1968 07: 45 21/11/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
3 048 Nguyễn Trọng Khiêm 1973 Capt 07: 47 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
4 054 Phan Văn Linh 1989 AB 07: 50 21/11/2019 Chứng chỉ Panama (500N) NHẬT VIỆT
5 059 Phạm Thị Thu Hường 1970 07: 53 21/11/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
6 063 Lê Quốc Toàn 1991 OS 07: 55 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
7 069 Trần Văn Hóa 1981 Bosun 07: 57 21/11/2019 HBeAg(690N) VICMAC
8 077 Tăng Văn Thông 1983 AB 08: 01 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
9 079 Đinh Quang Xuân 1992 3/E 08: 03 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
10 085 Trần Văn Hùng 1997 M/M 08: 06 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
11 091 Nguyễn Thanh Hải 1978 Capt 08: 09 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
12 094 Bùi Thanh Nam 1994 AB 08: 10 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) NHẬT VIỆT
13 099 Ngô Công Hiếu 1984 Cook 08: 12 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
14 104 Mai Thế Minh 1995 OILER 08: 15 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
15 107 Nguyễn Viết Việt 1997 OS 08: 16 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
16 116 Phạm Đức Thịnh 1986 3/E 08: 22 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
17 117 Lê Bá Hiếu 1997 OILER 08: 23 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
18 120 Nguyễn Thế Mạnh 1984 08: 26 21/11/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
19 121 Ngô Quốc Kiên 1988 Sailor 08: 27 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
20 125 Phạm Văn Thương 1993 4/E 08: 29 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
21 139 Lê Bá Thọ 1995 AB 08: 41 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
22 143 Mai Thành Lâm 1992 AB 08: 44 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
23 151 Nguyễn Văn Luân 1994 AB 08: 51 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
24 154 Đinh Xuân Trường 1996 AB 08: 54 21/11/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) HOÀNG HƯNG
25 171 Phạm Đức Long 1986 2/E 09: 21 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
26 176 Hoàng Anh Đức 1990 Sailor 09: 29 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
27 185 Nguyễn Duy Thụy 1966 CE 09: 58 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
28 195 Trần Hồng Quân 1998 Deck – Caded 10: 43 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
29 213 Vũ Văn Hinh 1993 Sailor 13: 42 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BIỂN VIỆT
30 217 Phạm Khánh Dương 1994 Sailor 13: 48 21/11/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
31 277 Phạm Hồng Chuyên 1977 14: 08 21/11/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
32 300 Hà Ngọc Vinh 1985 2/O 14: 32 21/11/2019 Gia hạn sk Panama(1190N) TMAS
33 315 Bùi Chí Cường 1997 14: 57 21/11/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
34 328 Đào Mạnh Cường 1991 15: 52 21/11/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *