0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 5/12/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 5/12/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 068 He Xinhuang 1985 Nam 07: 48 05/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
2 072 Li Sen 1982 Nam 07: 49 05/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
3 080 Yong Jianhua 1973 Nữ 07: 51 05/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
4 084 Nguyễn Bá Cảnh 1985 Nam Pump 07: 54 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
5 087 Lê Khánh Hồng 1993 Nam AB 07: 58 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
6 095 Nguyễn Văn Bảo 1996 Nam OS 08: 06 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
7 112 Nguyễn Đức Đoàn 1970 Nam Cook 08: 23 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
8 117 Nguyễn Duy Tân 1985 Nam Capt 08: 31 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
9 120 Phạm Mạnh Cường 1991 Nam Sailor 08: 35 05/12/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) VITACO
10 140 Thái Bá Hưng 1994 Nam AB 09: 00 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) KHAI NGUYÊN
11 151 Bùi Thế Hoàng 1982 Nam C/O 09: 10 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SUMASER
12 152 Đàm Quang Hòa 1986 Nam 3/E 09: 12 05/12/2019 PANAMA_VM(1200) VICMAC
13 155 Đặng Văn Tuyển 1990 Nam OILER 09: 16 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
14 158 Phạm Trung Đức 1971 Nam Capt 09: 20 05/12/2019 Gói KSK thuyền viên không xét nghiệm VICMAC
15 160 Trần Ngọc Đại 1993 Nam OILER 09: 22 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
16 169 Phan Văn Dần 1983 Nam OILER 09: 35 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
17 175 Ngô Văn Hoan 1987 Nam 2/O 09: 47 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
18 178 Nguyễn Bá Phúc 1990 Nam 3/O 09: 53 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
19 181 Nguyễn Văn Phan 1981 Nam OILER 09: 58 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
20 193 Nguyễn Tuân 1978 Nam Matter 10: 38 05/12/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
21 194 Hoàng Hồng Đại 1975 Nam C/O 10: 40 05/12/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
22 195 Phạm Văn Trường 1973 Nam C/O 10: 41 05/12/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
23 197 Ngô Kim Thắng 1992 Nam 2/O 10: 42 05/12/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
24 198 Nguyễn Văn Dũng 1991 Nam 3/O 10: 43 05/12/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
25 199 Lê Xuân Thái 1973 Nam CE 10: 43 05/12/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
26 202 Nguyễn Mạnh Quốc 1988 Nam 2/E 10: 48 05/12/2019 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
27 204 Nguyễn Đức Tuyên 1994 Nam OILER 10: 53 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
28 210 Thakur Achal 1998 Nam OILER 13: 36 05/12/2019 Khám sức khỏe cho Thuyền viên nước ngoài(1060N) HẢI ĐĂNG
29 218 Đỗ Đình Kính 1981 Nam CE 13: 43 05/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LONG HƯNG
30 275 Trần Văn Đạo 1976 Nam 15: 33 05/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *