0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 6/12/2019

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 6/12/2019.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 061 Hoàng Văn Ngọc 1990 OILER 07: 49 06/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VITRANSCHART
2 123 Đặng Quốc Huy 2001 08: 26 06/12/2019 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
3 136 Ngô Văn Tiến 1989 4/E 08: 41 06/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ATACO
4 144 Nguyễn Toàn Thắng 1976 2/E 08: 49 06/12/2019 Gói KSK thuyền viên không xét nghiệm VICMAC
5 147 Đồng Văn Bình 1985 3/O 08: 52 06/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
6 150 Mạc Duy Việt 1991 3/O 08: 56 06/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
7 173 Vũ Văn Dụng 1985 3/E 09: 34 06/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
8 176 Pokhrel Sushil 2000 09: 39 06/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
9 180 Nguyễn Văn Chung 1996 AB 09: 43 06/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP TRACO
10 196 Tô Ngọc Hải 1984 M/M 11: 04 06/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
11 221 Nguyễn Văn Hóa 1986 3/E 13: 52 06/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BIỂN VIỆT
12 228 Li Zhonglin 1978 13: 57 06/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
13 229 Tan Zhixiong 1971 13: 58 06/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
14 230 Zhang Pingyi 1990 13: 59 06/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
15 234 Đinh Văn Xuân 1977 Capt 14: 03 06/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
16 243 Hoàng Duy Đôn 1990 4/E 14: 06 06/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
17 256 Hoàng Văn Toàn 1995 Electric 14: 26 06/12/2019 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
18 325 Liu Ling 1988 20: 02 06/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
19 328 Wu Wen Hua 1972 20: 04 06/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
20 329 Huang Shou Ming 1957 20: 05 06/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
21 330 Huang Qi Pei 1963 20: 07 06/12/2019 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *