0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 02/01/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 02/01/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20138106 Lê Quý Tài Trí 1993 OILER 07: 42 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
2 20138109 Lù Thị Tiếm 1983 07: 44 02/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
3 20138115 Sều Văn Đạt 1991 07: 46 02/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
4 20138120 Trịnh Văn Hưng 1975 07: 47 02/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
5 20138130 Trần Quang Hiệp 1996 07: 52 02/01/2020 DAMEN DAMEN
6 20138132 Nguyễn Vũ Thư 1984 3/O 07: 54 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
7 20138147 Lương Ngọc Thịnh 1994 Sailor 08: 00 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
8 20138169 Lương Duy Thông 1997 Deck – Caded 08: 09 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
9 20138167 Hà Văn Tiến 1982 2/E 08: 13 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
10 20138215 Đỗ Ánh Ngọc 1996 Engine – Caded 08: 29 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
11 20138219 Ngô Thái Việt 1989 AB 08: 31 02/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N)
12 20138235 Trịnh Minh Thắng 1992 AB 08: 37 02/01/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
13 20138245 Bùi Minh Mạnh 1989 2/O 08: 39 02/01/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
14 20138247 Nguyễn Mai Hưng 1985 C/O 08: 41 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
15 20138259 Lê Nam Hưng 1974 CE 08: 50 02/01/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
16 20138265 Nguyễn Văn Trình 1993 OILER 08: 52 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VINALINES HÀ NỘI
17 20138282 Vũ Mạnh Tường 1987 OILER 08: 59 02/01/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
18 20138288 Ngô Đạt Đại 1986 2/E 09: 02 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
19 20138293 Trương Quang Thanh Hải 1977 AB 09: 04 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
20 20138322 Đỗ Văn Khoa 1987 AB 09: 20 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VINALINES HÀ NỘI
21 20138330 Nguyễn Mạnh Hiền 1989 09: 25 02/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
22 20138343 Phạm Văn Toàn 1992 AB 09: 33 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Đảm Bảo An Toàn Hàng Hải
23 20138388 Đỗ Văn Hải 1985 Electric 10: 04 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VINALINES HÀ NỘI
24 20138393 Nguyễn Trọng Cường 1997 Deck – Caded 10: 12 02/01/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
25 20138439 Lê Bá Giang 1990 3/O 11: 11 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
26 20138441 Bùi Anh Tú 1988 2/O 11: 13 02/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
27 20138442 Hoàng Văn Thìn 1988 3/E 11: 15 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
28 20138463 Kim Văn Tùng 1988 3/E 13: 42 02/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *