0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 03/01/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 03/01/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20138712 Lê Văn Thắng 1978 Fitter 07: 36 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
2 20138721 Nguyễn Đức Họa 1992 3/E 07: 38 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
3 20138738 Nguyễn Huy Hồng Hải 1987 4/E 07: 46 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
4 20138750 Nguyễn Danh Khoa 1989 4/E 07: 49 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
5 20138760 Lưu Trung Thành 1988 3/E 07: 52 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
6 20138776 Nguyễn Trường Thanh 1986 2/O 07: 56 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) UT-STC
7 20138792 Nguyễn Văn Khanh 1988 2/O 08: 01 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
8 20138795 Hoàng Trung Mạnh 1998 OS 08: 02 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) AN HẢI
9 20138810 Phương Văn Ngọc 1976 Cook 08: 08 03/01/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
10 20138838 Đỗ Văn Khoa 1987 3/O 08: 19 03/01/2020 Chứng chỉ Panama (500N) VINALINES HÀ NỘI
11 20138843 Nguyễn Văn Trình 1993 4/E 08: 20 03/01/2020 Chứng chỉ Panama (500N) VINALINES HÀ NỘI
12 20138854 Đặng Văn Khoa 1984 2/E 08: 26 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) THANH THÀNH ĐẠT
13 20138896 Nguyễn Văn Hùng 1985 2/O 08: 42 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
14 20138901 Nguyễn Văn Dương 1969 Cook 08: 44 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
15 20138916 Trần Văn Giang 1986 2/E 08: 57 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
16 20138960 Phạm Đức Cường 1986 C/O 09: 34 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
17 20138970 Choi Jae Ho 1974 09: 54 03/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
18 20138990 Trịnh Tuấn Anh 1992 OS 10: 15 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
19 20139001 Ngô Thái Việt 1989 AB 10: 29 03/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
20 20139124 Bùi Thị Giang 1982 14: 40 03/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *