0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 08/01/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 08/01/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20140596 Phạm Đức Thế 1983 Nam Capt 07: 36 08/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
2 20140620 Nguyễn Quang Thông 1980 Nam CE 07: 49 08/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
3 20140621 Phó Đức Cường 1979 Nam C/O 07: 53 08/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
4 20140633 Đào Mạnh Hùng 1995 Nam OILER 08: 02 08/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN CẢNG
5 20140635 Đào Minh Tiệp 1986 Nam 08: 04 08/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
6 20140637 Trịnh Ngọc Thái 1995 Nam Deck – Caded 08: 06 08/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
7 20140641 Nguyễn Xuân Thủy 1985 Nam 1/E 08: 13 08/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
8 20140645 Nguyễn Xuân Nam 1988 Nam 2/O 08: 17 08/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
9 20140695 Nguyễn Hữu Tuấn 1995 Nam M/M 08: 52 08/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
10 20140700 Nguyễn Đình Cường 1979 Nam Capt 08: 57 08/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
11 20140718 Nguyễn Xuân Đính 2001 Nam OILER 09: 35 08/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
12 20140742 Nguyễn Thiện Tuyết Nhung 1977 Nam Capt 10: 06 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
13 20140743 Trần Văn Tuấn 1990 Nam C/O 10: 07 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
14 20140744 Ngô Bá Tuấn 1986 Nam 2/O 10: 08 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
15 20140745 Đặng Trọng Hiền 1990 Nam 3/O 10: 09 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
16 20140746 Nguyễn Trọng Thắng 1977 Nam CE 10: 09 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
17 20140747 Hoàng Văn Tuấn 1978 Nam 2/E 10: 10 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
18 20140748 Lê Tất Khánh 1985 Nam 3/E 10: 11 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
19 20140749 Đặng Trọng Hoàng 1987 Nam 4/E 10: 11 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
20 20140750 Nguyễn Xuân Trường 1990 Nam AB 10: 12 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
21 20140751 Nguyễn Viết Toàn 1985 Nam Sailor 10: 13 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
22 20140752 Phan Đức Phúc 1991 Nam Sailor 10: 13 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
23 20140753 Hoàng Như Quỳnh 1991 Nam OILER 10: 14 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
24 20140754 Trần Văn Luân 1992 Nam AB 10: 15 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
25 20140755 Nguyễn Văn Phong 1990 Nam OILER 10: 15 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
26 20140757 Phạm Văn Thức 1985 Nam Cook 10: 16 08/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
27 20140759 Sikander 1991 Nam 10: 22 08/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
28 20140799 Nguyễn Đình Dân 1983 Nam 2/O 13: 38 08/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) FGAS
29 20140810 Lê Minh Hoàng 1998 Nam Sailor 14: 18 08/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1130N) VINASHIP
30 20140861 Trần Hoàng Hà 1977 Nam 14: 44 08/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *