0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 09/01/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 09/01/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 011 Nguyễn Bá Trọng 1991 OILER 07: 26 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
2 020 Nguyễn Hải Dương 1990 AB 07: 31 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
3 026 Bùi Văn Luật 1986 C/O 07: 35 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG
4 059 Nguyễn Ngọc Tú 1980 1/E 07: 57 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
5 070 Lê Trọng Sáng 1987 OILER 08: 02 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
6 094 Vũ Tuấn Anh 1988 08: 12 09/01/2020 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
7 098 Nguyễn Hoàng Long 1980 Capt 08: 15 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG
8 100 Nguyễn Minh Tấn 1985 08: 17 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
9 106 Hoàng Văn Toàn 1995 Electric 08: 22 09/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
10 107 Phạm Duy Hào 1984 1/E 08: 24 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
11 111 Vũ Đăng Hạ 1983 Bosun 08: 29 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
12 159 Trần Văn Cao 1986 Bosun 09: 43 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
13 165 Phạm Thị Lan 1985 09: 52 09/01/2020 Khám sức khỏe lái xe nữ(300N)
14 170 Đỗ Văn Hợi 1983 Pump 10: 00 09/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
15 179 Bùi Đăng Duẩn 1962 10: 23 09/01/2020 Gói khám sức khỏe (250)
16 181 Phạm Văn Đức 1996 AB 10: 47 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
17 212 Fan Sumei 1982 13: 51 09/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
18 214 Lang Jinguo 1974 13: 52 09/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
19 216 Phan Công Minh 2001 Engine – Caded 13: 54 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
20 221 Nguyễn Thị Thảo 2002 14: 04 09/01/2020 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
21 252 Đỗ Thành Công 1974 15: 00 09/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
22 264 Nguyễn Văn Bình 1984 AB 15: 26 09/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
23 265 Nguyễn Văn Trung 1986 3/E 15: 29 09/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
24 278 Trần Văn Lâm 1986 3/E 16: 22 09/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *