0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 10/01/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 10/01/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20141378 Nguyễn Minh Hà 1982 C/O 07: 43 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
2 20141386 Hán Minh Tuấn 1969 Bosun 07: 48 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
3 20141392 Trần Quốc Tuấn 1996 AB 07: 51 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
4 20141395 Nguyễn Văn Vương 1985 AB 07: 52 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
5 20141402 Trần Văn Lục 1986 AB 07: 56 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
6 20141407 Nguyễn Thành Nam 2000 M/M 07: 58 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
7 20141410 Bùi Duy Đồng 1993 OS 08: 00 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
8 20141414 Nguyễn Đức Tuấn Anh 1991 OILER 08: 02 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
9 20141419 Nguyễn Văn Đoàn 1985 2/O 08: 05 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
10 20141423 Ngô Văn Phan 1986 Cook 08: 06 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
11 20141426 Vũ Văn Vinh 1981 CE 08: 08 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
12 20141429 Hồ Xuân Tiến 1986 AB 08: 10 10/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
13 20141436 Nguyễn Văn Hiệp 1988 Cook 08: 13 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
14 20141443 Bùi Huy Thính 1988 2/O 08: 15 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
15 20141452 Bùi Đăng Duẩn 1962 08: 22 10/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
16 20141456 Nguyễn Tuấn Anh 1985 CE 08: 25 10/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N)
17 20141459 Phạm Văn Khoa 1988 OS 08: 29 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
18 20141468 Lê Ngọc Khoa 1978 2/E 08: 35 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
19 20141473 Lê Xuân Cường 1991 OILER 08: 37 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
20 20141476 Vũ Công Thành 1996 Deck – Caded 08: 38 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
21 20141479 Lưu Đình Khánh 1981 Capt 08: 40 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BIỂN VIỆT
22 20141486 Nguyễn Văn Duy 1994 OILER 08: 43 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
23 20141491 Bùi Văn Hiếu 1986 2/O 08: 45 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
24 20141494 Chen Chin-Chia 1957 08: 46 10/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
25 20141499 Đặng Đức Sơn 1994 08: 49 10/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
26 20141508 Nguyễn Văn Chí 1991 AB 08: 57 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
27 20141516 Bùi Đình Tùng 1992 AB 09: 01 10/01/2020 HBeAg(690N) VIPCO
28 20141522 Lê Sinh Khánh 1984 4/E 09: 06 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
29 20141529 Bùi Thanh Bách 1996 AB 09: 10 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
30 20141533 Nguyễn Công Minh 1993 AB 09: 13 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
31 20141541 Đoàn Quốc Việt 1992 Sailor 09: 19 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
32 20141551 Nguyễn Quang Đức 1989 09: 28 10/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
33 20141559 Hoàng Văn Hợp 1988 3/O 09: 37 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
34 20141578 Trần Khắc Tuấn 1984 C/O 09: 53 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
35 20141584 Joung Young Bae 1970 10: 06 10/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N) CÔNG TY INNOREX VINA
36 20141587 Ngô Ngọc Thế 1992 AB 10: 10 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
37 20141592 Trình Công Nghiệp 1984 OILER 10: 21 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
38 20141598 Hoàng Văn Hợp 1988 3/O 10: 31 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
39 20141599 Lê Đình Chiến 1985 OILER 10: 32 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
40 20141651 Hà Huy Tùng 1988 13: 58 10/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
41 20141675 Nguyễn Đức Tuyên 1993 3/E 14: 29 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
42 20141692 Nguyễn Lâm Tới 1981 C/O 14: 47 10/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
43 20141738 Lê Văn Thái 1996 M/M 15: 29 10/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
44 20141781 Pan Guangli 1980 17: 10 10/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
45 20141782 Li Qin 1982 17: 12 10/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
46 20141783 Liang Weixing 1976 17: 13 10/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
47 20141784 Guo Youya 1966 17: 15 10/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
48 20141785 Low Weng Seet 1976 17: 16 10/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
49 20141786 Tang Loon Yan 1971 17: 18 10/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *