0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 13/01/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 13/01/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 042 Nguyễn Văn Hùynh 1991 AB 07: 42 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
2 048 Tô Ngọc Việt 1990 2/O 07: 45 13/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
3 051 Đỗ Văn Long 1985 C/O 07: 47 13/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
4 076 Bùi Trần Tuấn Anh 1989 3/E 07: 58 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
5 100 Hoàng Văn Tráng 1990 OS 08: 08 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
6 107 Phạm Văn Trường 1999 OILER 08: 11 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
7 131 Trần Văn Nam 1987 2/O 08: 27 13/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
8 156 Tô Trung Hiển 1991 2/E 08: 42 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VCC
9 174 Phạm Văn Toàn 1985 AB 08: 56 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
10 200 Phạm Ngọc Lam 1989 OILER 09: 19 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
11 210 Nguyễn Thành Công 1988 C/O 09: 32 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
12 213 Nguyễn Xuân Thành 1990 AB 09: 35 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
13 216 Trần Trung Thành 1975 Bosun 09: 42 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) GEMADEPT
14 220 Bùi Đức Huy 1990 Electric 09: 46 13/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) FGAS
15 232 Trần Chí Kiên 1985 3/O 10: 15 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
16 250 Phan Lương Nhân 1993 3/O 13: 34 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG GIA
17 258 Nguyễn Thế Anh 1992 OS 13: 40 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
18 272 Nguyễn Sỹ Nghĩa 1970 Cook 13: 56 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
19 278 Lê Xuân Nam 1982 OILER 13: 59 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
20 284 Dương Phúc Lợi 1984 2/E 14: 02 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
21 289 Nguyễn Ngọc Tín 1991 3/O 14: 06 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
22 293 Nguyễn Văn Hạnh 1985 AB 14: 08 13/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VSICO
23 301 Vũ Văn Hậu 1992 3/O 14: 17 13/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
24 305 Nguyễn Văn Hưởng 1971 Fitter 14: 21 13/01/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
25 308 Phạm Bá Kiên 1998 Deck – Caded 14: 23 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACO HAI PHONG
26 314 Nguyễn Thành Mạnh 1985 C/O 14: 38 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
27 320 Trần Văn Tỉnh 1990 2/E 14: 42 13/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *