0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 14/01/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 14/01/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 038 20142539 Nguyễn Đình Hà 1996 OILER 07: 45 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
2 053 20142554 Đỗ Minh Phong 1964 CE 07: 53 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
3 069 20142570 Ngô Quang Huy 1983 Capt 07: 59 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
4 076 20142578 Nguyễn Hữu Sơn 2000 OS 08: 03 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
5 136 20142641 Nguyễn Văn Quang 1995 Sailor 08: 35 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BIỂN VIỆT
6 140 20142646 Hồ Sỹ Hùng 1997 OILER 08: 41 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
7 155 20142664 Phạm Quang Huy 1985 OILER 08: 55 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
8 158 20142668 Đinh Văn Hưng 1986 Bosun 08: 57 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
9 161 20142671 Đinh Văn Minh 1980 Bosun 09: 01 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
10 174 20142687 Trịnh Anh Sơn 1984 2/E 09: 11 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HADUCO
11 178 20142691 Trần Ngọc Hải 1986 3/O 09: 14 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG HƯNG
12 217 20142746 Ryu Byoung Jin 1977 10: 18 14/01/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
13 220 20142749 Đặng Văn Phong 1988 2/E 10: 26 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG
14 230 20142772 Nguyễn Ngọc Anh 2000 OS 13: 36 14/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
15 245 20142788 Nguyễn Ngọc Hoàn 1990 2/O 13: 47 14/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
16 271 20142823 Nguyễn Văn Phàm 1964 Capt 14: 26 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
17 273 20142825 Nguyễn Ngọc Minh 1984 C/O 14: 27 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
18 275 20142827 Nguyễn Thành Lợi 1983 2/O 14: 27 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
19 277 20142829 Hồ Duy Quang 1992 3/O 14: 28 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
20 279 20142831 Vũ Văn Hoàn 1972 CE 14: 29 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
21 281 20142833 Bùi Quang Trường 1985 2/E 14: 30 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
22 282 20142834 Trần Khánh Vĩnh 1987 3/E 14: 31 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
23 283 20142822 Bùi Viết Sỹ 1992 4/E 14: 32 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
24 285 20142836 Nguyễn Xuân Thắng 1995 AB 14: 33 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
25 289 20142840 Nguyễn Thành Nam 1995 OS 14: 35 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
26 287 20142838 Nguyễn Đức Thọ 1999 OS 14: 35 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
27 290 20142841 Ngô Thế Thắng 1995 OILER 14: 36 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
28 293 20142844 Lê Văn Diệu 1984 AB 14: 37 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
29 294 20142845 Võ Sĩ Lâm 1998 OILER 14: 38 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
30 296 20142847 Nguyễn Văn Đại 1987 Cook 14: 39 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
31 298 20142849 Trần Đăng Cảnh 1990 3/O 14: 43 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
32 303 20142855 Lê Khánh Thiện 1986 14: 53 14/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
33 307 20142860 Đỗ Văn Hòa 1984 2/E 14: 58 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
34 320 20142880 Vũ Trung Nghĩa 1993 OS 15: 24 14/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
35 323 20142885 Lương Duy Thông 1997 Deck – Caded 15: 28 14/01/2020 Chứng chỉ Panama (500N) VICMAC
36 326 20142888 Vũ Ngọc Hưng 1971 Bosun 15: 36 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT
37 328 20142890 Nguyễn Văn Viên 1985 Electric 15: 37 14/01/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) NHẬT VIỆT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *