0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 15/01/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 15/01/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 054 Nguyễn Công Hãnh 1996 Electric 07: 55 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
2 056 Lê Tiến Lực 1986 2/O 07: 59 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
3 067 Phạm Vân Long 1986 Bosun 08: 04 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
4 081 Nguyễn Văn Tuyển 1975 Capt 08: 12 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) THANH THÀNH ĐẠT
5 085 Hoàng Danh Hà 1995 OILER 08: 14 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) THANH THÀNH ĐẠT
6 089 Cao Lê Đướng 1989 3/O 08: 16 15/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) ĐÔNG LONG
7 091 Phạm Vũ Quốc Việt 2001 OILER 08: 19 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
8 096 Phạm Văn Cơ 1988 3/E 08: 22 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
9 110 Nguyễn Hải Long 1986 AB 08: 35 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) THANH THÀNH ĐẠT
10 112 Nguyễn Hữu Phong 1988 08: 36 15/01/2020 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
11 116 Bùi Ngọc Thiệu 1989 3/O 08: 39 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI VÂN
12 149 Lưu Đình Mạnh 1993 4/E 09: 07 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI HÀ
13 152 Dương Thúy Diệu 1993 09: 09 15/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
14 157 Vũ Văn Phương 1980 Cook 09: 18 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
15 169 Đỗ Tiến Trình 1982 C/O 09: 46 15/01/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
16 173 Trần Xuân Bình 1969 10: 00 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
17 181 Dương Xuân Huy 1989 3/O 10: 48 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
18 183 Đỗ Văn Công 1992 AB 10: 58 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
19 198 Trần Hồng Thắng 1985 2/O 13: 36 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
20 201 Lâm Tiến Dũng 1995 M/M 13: 38 15/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
21 204 Phạm Đức Lộc 1986 AB 13: 41 15/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
22 206 Bùi Đức Thành 1988 OILER 13: 41 15/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
23 210 Lương Văn Nhân 1986 AB 13: 43 15/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
24 212 Nguyễn Văn Tiến 1993 4/E 13: 44 15/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
25 216 Nguyễn Văn Hoán 1990 3/O 13: 46 15/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
26 218 Nguyễn Việt Thắng 1992 WPR 13: 47 15/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) PVTRANS
27 246 Nguyễn Văn Huyện 1979 4/E 14: 18 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
28 259 Ngô Duy An 1997 AB 14: 33 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINASHIP
29 276 Nguyễn Văn Mạnh 1997 Deck – Caded 15: 08 15/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1130N) VINASHIP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *