0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 16/01/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 16/01/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 053 Trần Văn Đương 1969 Cook 07: 48 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) FGAS
2 063 Lê Bá Chính 1976 Fitter 07: 54 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
3 068 Trần Doãn Hoàng 1992 OILER 07: 57 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
4 071 Nguyễn Tiến Thành 1992 OILER 08: 00 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
5 075 Trần Thành Khoa 1982 2/E 08: 02 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Quản lý tàu TMM
6 083 Hà Văn Vũ 1979 OILER 08: 06 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
7 092 Nguyễn Xuân Tuân 1986 AB 08: 14 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
8 101 Phạm Anh Văn 1985 CE 08: 18 16/01/2020 HBeAg(690N) VSICO
9 109 Nguyễn Việt Hùng 1988 AB 08: 21 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
10 131 Lê Văn Phú 1986 2/O 08: 36 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
11 138 Phạm Công Đà 1983 Cook 08: 39 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Hải Phòng Traco
12 158 Trần Quang Khuyến 1996 08: 52 16/01/2020 Khám nội – KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
13 197 Hoàng Đình Cương 1984 C/O 09: 26 16/01/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
14 202 Nguyễn Đình Hà 1992 AB 09: 31 16/01/2020 Phương Nam(1531N) HP Marine
15 216 Hoàng Trà My 1997 09: 52 16/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
16 225 Trịnh Quốc Triều 1983 1/E 10: 07 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
17 228 Nguyễn Tùng Lâm 1995 AB 10: 15 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG HƯNG
18 238 Lê Đình Minh 1984 2/E 13: 27 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
19 252 Trần Ngọc Cương 1981 Capt 13: 39 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
20 276 Nguyễn Đức Long 1985 2/O 14: 07 16/01/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI VÂN
21 296 Đỗ Thị Mỹ Oanh 1997 14: 30 16/01/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *