0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 05/02/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 05/02/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20147966 Lê Hữu Tuấn 1983 Nam CE 07: 54 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT MINH
2 20147983 Trần Ngọc Thanh 1989 Nam AB 08: 02 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
3 20147986 Đinh Xuân Tùng 1997 Nam OS 08: 03 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
4 20147988 Trần Văn Tình 1976 Nam Capt 08: 05 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) MEKONG TRANS
5 20147995 Phạm Văn Cương 1985 Nam CE 08: 10 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
6 20147997 Nguyễn Hữu Hiếu 1985 Nam 1/E 08: 11 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT MINH
7 20147999 Bùi Đức Giang 1985 Nam OILER 08: 14 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
8 20148012 Trần Văn Cường 1982 Nam Cook 08: 28 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
9 20148016 Đặng Đình Vũ 1991 Nam AB 08: 32 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
10 20148018 Trần Hữu Nghị 1988 Nam 4/E 08: 34 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ĐẠI DƯƠNG
11 20148020 Nguyễn Hồng Phương 1980 Nam CE 08: 38 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
12 20148022 Nguyễn Văn Quyết 1980 Nam Fitter 08: 42 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
13 20148031 Đoàn Văn Hiếu 1986 Nam 2/O 08: 51 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
14 20148035 Đỗ Đình Lưu 1986 Nam C/O 08: 57 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
15 20148040 Vũ Mạnh Tùng 1996 Nam OILER 09: 00 05/02/2020 Chứng chỉ tả (200N) ATACO
16 20148043 Trần Đình Viễn 1987 Nam Cook 09: 02 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Quản lý tàu TMM
17 20148049 Đào Văn Tùng 1983 Nam Capt 09: 06 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
18 20148055 Lường Văn Phái 1988 Nam AB 09: 10 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
19 20148068 Trần Văn Linh 1995 Nam 09: 21 05/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
20 20148069 Trần Hữu Tiến 1994 Nam 09: 23 05/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
21 20148070 Nguyễn Văn Thông 1993 Nam AB 09: 24 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TÂN BÌNH
22 20148074 Vũ Văn Vĩnh 1981 Nam Cook 09: 27 05/02/2020 PANAMA_VM(1200) VINIC
23 20148078 Nguyễn Đức Tài 1992 Nam AB 09: 30 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
24 20148080 Nguyễn Trọng Sáng 1989 Nam OS 09: 35 05/02/2020 Chứng chỉ Panama (500N) VOSCO
25 20148083 Đào Minh Hoàng 1987 Nam AB 09: 39 05/02/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
26 20148090 Trần Trung Thông 1984 Nam C/O 09: 43 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
27 20148097 Vi Văn Khăm 1993 Nam 09: 54 05/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
28 20148099 Tô Thế Mạnh 1984 Nam 2/E 09: 56 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
29 20148108 Trịnh Hồng Chiến 1969 Nam Capt 10: 07 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI PHƯƠNG
30 20148110 Vũ Viết Nam 1988 Nam Cook 10: 10 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ÂU LẠC
31 20148113 Vũ Văn Long 1992 Nam 10: 12 05/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
32 20148114 Trần Xuân Nghị 1989 Nam AB 10: 13 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
33 20148127 Nguyễn Thành Lộc 1992 Nam OILER 10: 48 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
34 20148129 Lương Đình Đại 1989 Nam Deck Officer 10: 52 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
35 20148131 Phạm Thị Huệ 1989 Nữ 11: 03 05/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
36 20148135 Vũ Hồng Hiệt 1989 Nam AB 11: 21 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
37 20148138 Đồng Tiến Mạnh 1984 Nam 2/O 11: 27 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
38 20148143 Trần Thanh Bình 1992 Nam 3/O 13: 32 05/02/2020 Chứng chỉ tả (200N)
39 20148148 Nguyễn Phú Thuần 1982 Nam CE 13: 36 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
40 20148151 Phạm Văn Cương 1992 Nam OILER 13: 38 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
41 20148156 Bùi Văn Dư 1980 Nam OILER 13: 43 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
42 20148163 Nguyễn Văn Tùng 1990 Nam 3/O 13: 53 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
43 20148166 Nguyễn Văn Dũng 1983 Nam Cook 13: 55 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
44 20148170 Lang Văn Quý 1998 Nam 14: 01 05/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
45 20148172 Vi Thanh Thuận 1999 Nam 14: 04 05/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
46 20148201 Đỗ Văn Quang 1991 Nam AB 14: 49 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
47 20148205 Vũ Ngọc Dương 1974 Nam CE 14: 54 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
48 20148218 Nguyễn Hoàng Đại 1994 Nam Deck – Caded 15: 10 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
49 20148226 Bằng Văn Lợi 1994 Nam 15: 34 05/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
50 20148230 Đoàn Duy Lưu 1990 Nam 3/O 15: 48 05/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
51 20148234 Lê Văn Chuẩn 1995 Nam 15: 55 05/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
52 20148229 Hoàng Văn Dương 1994 Nam OS 15: 57 05/02/2020 Chứng chỉ tả (200N)
53 20148239 Phạm Văn Giang 1993 Nam 16: 10 05/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *