0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 06/02/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 06/02/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20148293 Ngô Minh Thao 1983 Nam AB 07: 46 06/02/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
2 20148310 Đào Văn Tuyến 1983 Nam AB 07: 56 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
3 20148316 Đoàn Duy Lưu 1990 Nam 3/O 07: 58 06/02/2020 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
4 20148322 Nguyễn Đình Hà 1986 Nam 2/E 08: 02 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
5 20148325 Trần Thế Vĩnh 1990 Nam 3/E 08: 05 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
6 20148331 Phạm Văn Linh 1994 Nam OILER 08: 08 06/02/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
7 20148338 Giang Công Dương 1991 Nam Electric 08: 11 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
8 20148347 Nguyễn Văn Dương 1985 Nam OILER 08: 16 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) QUANG MINH
9 20148352 Nguyễn Thọ Thịnh 1990 Nam Fitter 08: 19 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
10 20148357 Phan Sỹ Nam 1972 Nam Pump 08: 23 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
11 20148367 Chu Thanh Cường 1972 Nam 3/E 08: 27 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
12 20148372 Nguyễn Văn Tùng 1971 Nam Cook 08: 30 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) THANH THÀNH ĐẠT
13 20148378 Nguyễn Sơn Tùng 1983 Nam 2/O 08: 32 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
14 20148387 Hoàng Trường Hải 1989 Nam 3/O 08: 37 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
15 20148390 Nguyễn Văn Thành 1991 Nam OS 08: 41 06/02/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
16 20148394 Nguyễn Duy Minh 1995 Nam OILER 08: 44 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
17 20148391 Bùi Xuân Quỳnh 1985 Nam Bosun 08: 46 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
18 20148402 Bùi Đức Dương 1993 Nam 3/E 08: 49 06/02/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
19 20148406 Nguyễn Văn Hải 1993 Nam Sailor 08: 52 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
20 20148408 Lê Công Trung 1992 Nam 08: 58 06/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
21 20148417 Lê Đình Sâm 2001 Nam 09: 00 06/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
22 20148419 Nguyễn Đình Quang 1979 Nam 09: 02 06/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
23 20148425 Nguyễn Văn Khiêm 1986 Nam OILER 09: 04 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TÂN BÌNH
24 20148429 Trương Đức Thành 1992 Nam AB 09: 07 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) TMAS
25 20148435 Phạm Văn Hiếu 1989 Nam Cook 09: 13 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
26 20148441 Trần Nam Thanh 1985 Nam 3/E 09: 16 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
27 20148445 Phạm Tùng 1993 Nam OS 09: 19 06/02/2020 HBeAg(690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
28 20148452 Lê Công Lợi 1999 Nam 09: 25 06/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
29 20148455 Hoàng Văn Lưu 1991 Nam 09: 26 06/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
30 20148384 Phạm Văn Hoan 1989 Nam 3/O 09: 28 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
31 20148456 Nguyễn Ngọc Thiên Bảo 2000 Nam OILER 09: 29 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ATACO
32 20148457 Bùi Khắc Chung 1971 Nam OILER 09: 33 06/02/2020 Chứng chỉ Panama (500N)
33 20148454 Lê Xuân Phát 1995 Nam OS 09: 34 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
34 20148460 Nguyễn Thị Mận 1986 Nữ 09: 37 06/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
35 20148461 Trần Văn Hùng 1992 Nam 09: 38 06/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
36 20148464 Vũ Trung Hậu 1991 Nam 4/E 09: 40 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
37 20148465 Nguyễn Văn Sự 1981 Nam Capt 09: 43 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
38 20148472 Ngô Văn Mão 1988 Nam OILER 09: 55 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PSM
39 20148480 Nguyễn Ngọc Tân 1993 Nam OS 10: 17 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
40 20148484 Vũ Xuân Lộc 1982 Nam 2/E 10: 22 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) MEKONG TRANS
41 20148491 Nguyễn Văn Quyết 1970 Nam Bosun 10: 33 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
42 20148495 Nguyễn Bảo Ngọc 1997 Nữ 10: 49 06/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
43 20148496 Hoàng Quốc Đạt 1997 Nam Engine – Caded 10: 52 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
44 20148500 Hà Văn Hải 1991 Nam Sailor 11: 13 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
45 20148509 Trần Quang Khải 1990 Nam 2/O 13: 37 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
46 20148517 Nguyễn Quốc Hải 1995 Nam OS 13: 41 06/02/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
47 20148523 Vũ Đức Thuyên 1991 Nam AB 13: 43 06/02/2020 HBeAg(690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
48 20148528 Nguyễn Văn Điệp 1989 Nam AB 13: 47 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
49 20148539 Nguyễn Đình Năm 1983 Nam C/O 13: 55 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
50 20148543 Trần Văn Kiên 1984 Nam Bosun 14: 00 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
51 20148557 Vũ Văn Vinh 1981 Nam CE 14: 19 06/02/2020 Chứng chỉ tả (200N) ASHICO
52 20148570 Lã Tuấn Anh 1988 Nam AB 14: 35 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
53 20148574 Dương Thế Hưng 1995 Nam AB 15: 03 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
54 20148589 Trần Mạnh Quỳnh 1983 Nam OILER 15: 13 06/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
55 20148598 Phạm Thị Hoa 1981 Nữ 15: 36 06/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *