0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 08/02/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 08/02/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20149126 Lê Văn Tiến 1989 Nam Electric 07: 26 08/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
2 20149137 Hồ Đình Toàn 1983 Nam 2/E 08: 19 08/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PHƯƠNG ĐÔNG
3 20149147 Nguyễn Văn Việt 1991 Nam 3/O 08: 45 08/02/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
4 20149156 Phạm Công Nghị 1958 Nam 09: 18 08/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
5 20149157 Nguyễn Văn Hinh 1960 Nam 09: 20 08/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
6 20149160 Nguyễn Thị Bình 1962 Nữ 09: 20 08/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
7 20149159 Hoàng Thị Thùy Dương 1987 Nữ 09: 20 08/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
8 20149162 Phạm Thị Thêm 1972 Nữ 09: 21 08/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
9 20149161 Lã Thị Hoan 1986 Nữ 09: 21 08/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
10 20149165 Phạm Trung Tuấn 1983 Nam 09: 22 08/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
11 20149164 Nguyễn Văn Độ 1979 Nam 09: 22 08/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
12 20149163 Phạm Quang Chiêm 1968 Nam 09: 22 08/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
13 20149166 Đàm Thị Hằng 1985 Nữ 09: 23 08/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
14 20149168 Nguyễn Văn Thanh 1975 Nam 09: 24 08/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
15 20149167 Lê Thị Tuyết 1972 Nữ 09: 24 08/02/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *