0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 18/03/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 18/03/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20162848 Đinh Bảo Trị 1992 M/M 07: 50 18/03/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
2 20162864 Bùi Văn Đoàn 1990 3/E 07: 56 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
3 20162870 Đào Văn Bộ 1990 3/E 07: 57 18/03/2020 Khám Vitranchart (HbeAg)(800N) VITRANSCHART
4 20162894 Mai Quốc Hiệp 1992 Sailor 08: 09 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
5 20162899 Phạm Minh Chiến 1997 Engine – Caded 08: 11 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Quản lý tàu TMM
6 20162910 Nguyễn Đình Hiệu 1997 Engine – Caded 08: 16 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Quản lý tàu TMM
7 20162915 Phan Bá Nin 1993 3/O 08: 19 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
8 20162923 Nguyễn Văn Linh 1988 AB 08: 24 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
9 20162930 Vũ Văn Hoàng 1984 1/E 08: 29 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
10 20162935 Lương Văn Dũng 1971 Capt 08: 32 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
11 20162939 Lê Hồng Hiệu 1981 Fitter 08: 37 18/03/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
12 20162942 Đỗ Văn Điền 1987 1/E 08: 38 18/03/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
13 20162949 Nguyễn Hữu Ninh 1986 C/O 08: 41 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) OPEC
14 20162951 Phạm Văn Việt 1993 3/O 08: 44 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VIETFRACHT HÀ NỘI
15 20162959 Nguyễn Văn Mạnh 1997 Deck – Caded 08: 49 18/03/2020 Chứng chỉ Panama (500N)
16 20162968 Vũ Trung Kiên 1980 3/O 08: 59 18/03/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
17 20162971 Nguyễn Sỹ Liệu 1982 2/E 09: 01 18/03/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
18 20162974 Phạm Định Hải 1978 AB 09: 05 18/03/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
19 20162975 Nguyễn Phúc Thăng 1974 Capt 09: 08 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) FGAS
20 20162979 Bùi Đức Hiệp 1988 4/E 09: 12 18/03/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
21 20162984 Trần Đình Phòng 1987 3/O 09: 15 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HP Marine
22 20162992 Tạ Duy Khang 1988 09: 28 18/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
23 20162993 Phạm Văn Đồng 1986 OILER 09: 29 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG HƯNG
24 20162994 Lê Doãn Đông 1983 AB 09: 30 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
25 20163002 Lê Văn Chung 1985 Cook 09: 40 18/03/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
26 20163010 Đào Văn Nghiêm 1990 2/E 09: 47 18/03/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
27 20163012 Phạm Công Đạo 1989 Deck Officer 09: 47 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN CẢNG
28 20163015 Kiều Cao Sơn 1988 AB 09: 51 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
29 20163025 Quách Đình Nguyên 1988 2/O 10: 15 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
30 20163028 Hoàng Minh Đức 1992 AB 10: 19 18/03/2020 Chứng chỉ Panama (500N) VICMAC
31 20163035 Trịnh Việt Hồng 1985 2/E 10: 37 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
32 20163038 Lê Văn Sang 1997 Deck – Caded 10: 46 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
33 20163053 Trần Minh Đức 1994 Electric 13: 38 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
34 20163073 Nguyễn Quang Tiến 1992 4/E 13: 50 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
35 20163140 Phùng Văn Cương 1989 Cook 14: 48 18/03/2020 Chứng chỉ tả (200N) NHẬT VIỆT
36 20163146 Phạm Văn Hiếu 1986 3/O 14: 57 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
37 20163167 Nguyễn Văn Thuấn 1987 OILER 15: 29 18/03/2020 Chứng chỉ Panama (500N) LIÊN MINH
38 20163177 Nguyễn Văn Trình 1983 3/E 15: 40 18/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *