0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 20/03/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 20/03/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20163618 Vũ Tiến Dũng 1975 OS 07: 47 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
2 20163634 Nguyễn Văn Toản 1980 2/E 07: 55 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NOSCO
3 20163664 Cao Xuân Đức 1989 2/O 08: 09 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ĐẠI DƯƠNG
4 20163670 Hồ Tuấn Quang 1993 Electric 08: 12 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ĐẠI DƯƠNG
5 20163682 Vừ A Nạnh 2000 08: 18 20/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
6 20163685 Vừ A Dia 1997 08: 19 20/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
7 20163689 Vừ A Sếnh 1991 08: 22 20/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
8 20163696 Trịnh Đình Dậu 1969 Capt 08: 25 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
9 20163702 Nguyễn Huy Độ 1990 08: 28 20/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
10 20163705 Lê Văn Trường 1998 08: 29 20/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
11 20163715 Nguyễn Quang Dũng 1981 CE 08: 37 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
12 20163727 Lê Mạnh Hà 1983 C/O 08: 44 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
13 20163730 Nguyễn Đức Cường 1986 C/O 08: 48 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
14 20163736 Lê Huy Dũng 1982 3/E 08: 51 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
15 20163743 Nguyễn Văn Chương 1978 Sailor 08: 55 20/03/2020 HBeAg(690N) VIPCO
16 20163751 Nguyễn Hữu Tuyền 1987 OILER 08: 59 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
17 20163755 Hà Công Tiến 1990 3/O 09: 02 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
18 20163761 Vũ Tài Thạch 1997 OS 09: 10 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
19 20163768 Nguyễn Bá Thắng 1991 AB 09: 16 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
20 20163773 Đoàn Quang Quyền 1991 OILER 09: 19 20/03/2020 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
21 20163775 Lã Văn Thống 1992 OS 09: 21 20/03/2020 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
22 20163782 Đỗ Đình Ngữ 1982 C/O 09: 28 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HP
23 20163789 Nguyễn Trọng Đức 1990 OILER 09: 32 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) THIÊN SƠN
24 20163801 Phạm Trung Thanh 2000 09: 47 20/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
25 20163803 Nguyễn Văn Tiến 1983 Cook 09: 52 20/03/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
26 20163810 Ngô Thế Hiền 1980 CE 10: 04 20/03/2020 Gia hạn sức khỏe (690N) HP Marine
27 20163818 Hoàng Thanh Tuyền 1982 AB 10: 24 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
28 20163830 Nguyễn Tuấn Anh 1990 AB 10: 42 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SUMASER
29 20163831 Trần Văn Toàn 1988 M/M 10: 48 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
30 20163836 Phạm Văn Chính 1986 2/E 10: 56 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
31 20163838 Nguyễn Mạnh Công 1996 OS 11: 00 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
32 20163839 Lê Văn Khang 1985 Bosun 11: 14 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
33 20163866 Liu Fangyong 1984 13: 42 20/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
34 20163872 Nguyễn Thành Trung 1980 CE 13: 49 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HP Marine
35 20163884 Bùi Công Thăng 1982 C/O 13: 58 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HP Marine
36 20163888 Lò Văn Tính 1990 14: 02 20/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
37 20163889 Vũ Văn Ngọc 1989 M/M 14: 04 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
38 20163890 Phạm Đức Tuân 1985 OILER 14: 07 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
39 20163893 Lương Phương Nam 1985 Bosun 14: 09 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
40 20163903 Nguyễn Văn Lạc 1964 Cook 14: 22 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
41 20163932 Nguyễn Tuấn Tú 1976 CE 15: 02 20/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
42 20163937 Nguyễn Xuân Thăng 1980 2/E 15: 06 20/03/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *